เชิญผู้สนใจเที่ยวนครวัด นครธม (วันหยุดยาว) 23-25 ตุลาคม 2553

ขอประชาสัมพันธ์เิชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมนครวัดนครธม ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2553
ผมได้ไปปีที่แล้วสนุกสนานดี อ่านได้ที่บล็อกของผม (ตอนที่่ 1 ,ตอนที่ 2 ,ตอนที่ 3 ,ตอนที่ 4)

หากใครสนใจก็ดาวน์โหลดรายละเอียดได้นะครับ


*******************************************************
รายละเอียดการวันที่หนึ่งสุรินทร์-ช่องสะงา-เสียมเรียบ
ออกเดินทางก่อนตะวันขึ้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
อาหารเช้าที่อาเภออันล่วงแวง เดินทางเข้าที่พักและรับประทานอาหารเที่ยง
ก่อนออกชมทัศนียภาพและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเสียมเรียบ
ถวายบังคมขอพรจากพระองค์เจกพระองค์จอมพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองเสียมเรียบและสิ่งศักดิ์สิทธิ
สาหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป อาหารเย็นและเข้าที่พัก สิ้นสุดรายการประจาวัน

วันที่สองของการเดินทาง
ตื่นเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมก่อนออกเดินทางไปชมปราสาทบันทายศรีปราสาทบันทายสาเหร่
และปราสาทแปรรูปก่อนกลับเข้าเมืองเสียมเรียบเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง
รายการภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยปราสาทตาพรหม ลานหน้าพระราชวังหลวง ปราสาทวิมานอากาศ
และปราสาทบายน ปิดท้ายการเดินทางด้วยปราสาทนครวัด รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารและกลับที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
อาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก ซื้อของที่ตลาดเก่า และล่องเรือท่องทะเลสาบ ที่กาปงพลุก
แวะทาบุญที่วัดก่อนรับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ณ ปราสาทบากอง
ก่อนเดินทางกลับจังหวัดสุรินทร์โดยใช้เส้นทางหมายเลข ๖๗

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่านละ 6500บาท

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง