หากต้องการเรียนเรื่องการตลาด ... จงทำการตลาด

แปลจาก If you want to learn to do marketing... then do marketing.

คุณสามารถเรียนเรื่องการเงิน การบัญชี การใช้สื่อจากหนังสือที่ซื้อมา ่แต่วิธีที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดในการเรียนเรื่องการตลาดคือลงมือทำการตลาด

คุณไม่ต้องลาออกจากงาน คุณไม่ต้องขออนุญาตเจ้านาย มีมากมายหลายวิธีที่จะเริ่มต้น

ถ้าคุณเห็นวงดนตรีที่คุณชอบมาเิปิดการแสดงในเมือง จงระบุให้ได้ว่าทำอย่างไรที่จะโฆษณาการแสดงและขายตั๋วได้ (โปสเตอร์,Google Ads? ใช้ประชาสัมพันธ์) ไม่ต้องถามแีต่ลองทำดู

ถ้าคุณเจอหนังสือที่คุณชอบมากๆ ซื้อมา 30 เล่ม และระบุให้ได้ว่าทำอย่างไรที่จะขายหนังสือเหล่านี้(ให้กับคนที่ไม่รู้จัก) ให้หมด

ถ้าคุณอายุ 12 ปี ก็ลองเอาผลไม้สดไปเดินเคาะประตูขาย และระบุให้ได้ว่า แบบไหนที่ได้ผล แบบไหนที่ไม่ได้ผล

ลองสร้างธุรกิจออนไลน์ ช่วยหาเสียงให้ฝ่ายที่คุณชอบในคณะกรรมการโรงเรียน

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนเรื่องการตลาดคือการลงมือทำ

[และหนังสือเล่มใหม่ของ Chris Guillebeau จะเปลี่ยนความคิดง่ายๆ แบบนี้เป็นแผนของชีวิต]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง