บทเรียนการใช้งานโปรแกรม Google Sketchup 8.0

1.การใช้งานโปรแกรม Sketchup
1.1 การเริ่มต้นใช้งานและส่วนประำกอบของโปรแกรม Sketchup (ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4)
1.2 เรื่องมือสำหรับมองชิ้นงานสามมิติ (ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4)
1.3 แนวคิดเบื้องต้นในการสร้างชิ้นงานสามมิติ (ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4)
1.4 งานชิ้นที่ 1 เก้าอี้แบบง่ายๆ (ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4)
1.5 งานชิ้นที่ 2 สร้างบ้านแบบง่ายๆ (ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4)
1.ุุ6 งานชิ้นที่ 3 การสร้างนาฬิกาปลุก (ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4)2. การใช้เครื่องมือ
2.1 การใช้งาน Selections Tool ( ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4)
2.2 การใช้งาน Eraser Tool ( ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4)
2.3 การใช้งาน Line Tool (ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4 )
2.4 การใช้งาน Rectangular Tool
2.5 การใช้งาน Arc Tool ( ชมวิดิโอ , ดาวน์โหลดวิดิโอ MP4 )
2.6 การใช้งาน Orbit Tool
2.7 การใช้งาน Pan Tool
2.8 การใช้งาน Move Tool
2.9 การใช้งาน Measure Tool
2.10 การใช้งาน Follow me Tool
2.11 การใช้งาน Offset Tool
2.12 การใช้งาน Dimension Tool
2.13 การใช้งาน Circle-Polygon Tool
2.14 การใช้งาน Freehand Tool
2.15 การใช้งาน Component Tool
2.16 การใ้ช้งาน Navigation Tool
2.17 การใช้งาน Offset Tool
2.18 การใช้งาน Paint Bucket
2.19 การใช้งาน Position LookAround Tool
2.20 การใช้งาน Protractor Tool
2.21 การใช้งาน Rotate Tool
2.22 การใช้งาน Scale Tool
2.23 การใช้งาน Section Tool
2.24 การใช้งาน Tapemeasure Tool
2.25 การใช้งาน Text Tool
2.26 การใช้งาน Walk Tool


3. เทคนิคการใช้งานต่างๆ
3.1 การใช้คำสั่ง Undo , Redo
3.2 การสร้างและจัดการ Group
3.3 การสร้างและจัดการ Component
3.4 Accuracy
3.5 AutoFold
3.6 Copy
3.7 Inference
3.8 Intersect
3.9 Layer
3.10 Mirror
3.11 Match Photo1
3.12 Match Photo2

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง