C002-6.2 การทำสำเนาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Norton Ghost

การวางแผนทำสำเนาข้อมูล

ขั้นตอนที่จะสาธิตต่อไปนี้ จำลองสถานการณ์ที่ เราได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP ไว้ที่ไดรว์ C:\ และได้ลงดีไวซ์ไดรเวอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปเรียบร้อย และต้องการสำเนาข้อมูลในไดรว์ C:\ ไว้ เผื่อไว้สำหรับยามฉุกเฉินจะสามารถเรียกข้อมูลคืนกลับโดยง่าย

ดังนั้นเราจะใช้โปรแกรม Norton Ghost ซึ่งในโปรแกรมจะมองว่าเป็นการทำสำเนาพาร์ติชัน 1.1 (หรือไดรว์ c: ก็ได้ ) ไปไว้ใน
อิมเมจไฟล์ชื่อ 001.gho ที่อยู่ในพาร์ติชัน 1.2 (ไดรว์ d:) ซึ่งอาจจะเขียนชื่อพาธเต็มว่า 1.2:\001.gho

ก่อนทำจะลงมือก็อาจจะต้องเช็คพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ด้วยว่า พื้นที่เหลือในพาร์ติชัน 1.2 ต้องมีมากกว่าพื้นที่ที่ใช้งานในพาร์ติชัน 1.1

ขั้นตอนการสำเนาข้อมูล
1. บูตเครื่องด้วย แผ่น Hiren's BootCD
2. ไปที่กลุ่มโปรแกรม Backup Toolแล้วเลือกโปรแกรม Norton Ghost3. จากนั้นให้เลือกวิธีการ Ghost แบบ Normalจากนั้นจะมีกล่องข้อความสอบถามการตั้งค่า ให้ปล่อยไว้สักครู่แล้วโปรแกรมจะเลือกไห้เอง

จนกระทั่งกล่องข้อความสุดท้ายที่ท่านต้องกดยืนยันด้วยตนเองเพื่อเข้าใช้งาน4. จากนั้นท่านจะเข้าสู่โปรแกรม Norton Ghost ให้คลิ๊กที่ปุ่ม OK ที่กล่องข้อความแนะนำโปรแกรมเพื่อเข้าใช้งานต่อไป5. โปรแกรม Norton Ghost มีส่วนติดต่อผู้ใช้เป็บแบบกราฟิก โดยทั่วไปแล้วท่านควรจะสามารถใช้เมาส์ทำงานกับโปรแกมนี้ได้แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่มีเมาส์ ท่านสามารถเลื่อนไปตามเมนูต่างๆ ของโปรแกรมโดยใช้ ปุ่มลูกศรของคีย์บอร์ด และเลื่อนเคอเซอร์ไปตามตำแหน่งต่างๆ โดยใช้ปุ่มแท็บ6. เราจะเริ่มจากการสร้างแฟ้มอิมเมจ โดยใช้เมนู Local > Partition > To Image
โดยความหมายของแต่ละระดับชั้นคือ
Local : แทน ฮาร์ดดิสก์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องปัจจุบัน
Partition : แทน ประเภทต้นฉบับของการสำเนา ในที่นี้คือพาร์ติชัน
To Image : แทน ปลายทางของการสำเนา คือสร้างแฟ้มอิมเมจ7. ต่อมาเป็นการระบุฮาร์ดดิสก์ของพาร์ติชันต้นทาง ซึ่งในที่นี้เราเลือกฮาร์ดดิสก์ตัวที่หนึ่ง หรือ Drive 1 (ซึ่งก็มีอยู่ตัวเเดียว) โดยการใช้เมาส์คลิ๊กเลือก (หรือใช้ปุ่มแท็บเลือก) แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม OK8. ระบุพาร์ติชันต้นทางที่ต้องการทำสำเนา ซึ่งในฮาร์ดดิสก์ลูกนีั้มีสองพาร์ติชัน ให้คลิ๊กเลือกพาร์ติชันที่ 1 (Part 1) แล้วคลิ๊๋กที่ปุ่ม OK9. กล่องข้อความ File Name to copy Image to ต้องการให้เราชื่อแฟ้มอิมเมจ และตำแหน่งในการเก็บแฟ้ม ในที่นี่้ผมต้องการเก็บที่ d:\001.gho (ในระบบ Windows) หรือ 1.2:\001.gho ซึ่งสามารถทำได้โดย ระบุพาร์ติชันที่ 1.2 ในช่อง Look in และพิมพ์ชื่อแฟ้ม 001 ในช่อง File name (ส่วน นามสกุล .gho จะมีการเติมให้เอง) แล้วคลิ๊กทีั่ปุ่ม Save10. กล่องข้อความถามว่าจะมีการบีบอัดแฟ้มที่ทำสำเนาหรือไม่ ขอแนะนำให้เลือก No11. กล่องข้อความถามว่า Procedd with partition image creation ? ต้องการให้ยืนยันว่าจะดำเนินการต่อ ให้คลิ๊กปุ่ม Yes


[หากต้องการดูภาพขยายให้คลิ๊กที่รูปนี้]


แต่ก่อนจะยืนยันหรือยกเลิกท่านควรอ่านส่วน Detail ให้ชัดเจนก่อน ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้
Source Partition : พาร์ติชันที่เป็นต้นทาง
Type7 [NTFS] : พาร์ติชันนี้มีระบบแฟ้มเป็บแบบ NTFS
6000 MB : ความจุของพาร์ติชันต้นทาง
2309 MB used : พื้นที่ที่มีการใช้งาน
No Name : พาร์ติชััน(หรือไดรว์) ดังกล่าวไม่มีการตั้งชื่อ
From Local Drive [1] : มาจากฮาร์ดดิสก์ตัวที่หนึ่งของเครื่อง
10,240 MB : ความจุของฮาร์ดดิสก์ัตัวที่หนึ่ง

Destination File : แฟ้มอิมเมจปลายทาง
Local File : เป็นแฟ้มที่อยู่บนเครื่องปัจจุบัน
1.2:\001.gho : ชื่อแฟ้มอิมเมจพร้อมพาธ

12. จากนั้นโปรแกรม Norton Ghost จะสร้างแฟ้มอิมเมจพร้อมกับรายความคืบหน้าเป็นระยะ


เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะมีกล่องข้อความแจ้งให้ทราบ
จากนั้นจบการทำงานของโปรแกรมโดยใช้เมนู Quit และยืนยันการออกจากระบบอีกครั้ง
13. หลัีงจากนั้นให้บูตเครื่องใหม่ โดยบูตจากฮาร์ดดิสก์ตามปกติและลองตรวจสอบผลอีกครั้ัง้ โดยเข้าไปดูแฟ้มอิมเมจที่มีการสร้างขึ้น ซึ่้่งจะพบว่ามีขนาดใกล้เคียงกับพาร์ฺติัชันต้นทาง (ในที่นี่พาร์ติชันต้นทางมีการใช้งาน 2,309 MB)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull