C002-6.1 แนะนำ Hiren 's BootCD

Hiren's BootCD เป็นชื่อของซีดีที่รวมรวมโปรแกรมยูทิลิตี้่(เรียกง่ายๆ ว่าโปรแกรมซ่อมเครื่องนั้นแหล่ะ) ต่างๆ ไว้มากมาย ช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแผ่นซีดีแผ่นนี้เป็นแผ่นที่สามารใช้บูตเครื่องได้ทำให้สามารถใช้งานได้ แม้มีเหตุให้ไม่สามารถบูตแบบปกติได้ก็ตาม สำหรับผู้ต้องการสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้

โปรแกรมยูทิลิตี้ที่ถูกรวบรวมไว้ในแผ่นซีดีแผ่นนี้มีหลายสิบโปรแกรม ในที่นี้ผู้เขียนจะเลือกมาเพียง 3-4 โปรแกรมที่ใช้กันบ่อยๆ เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานพื้นฐานเบื้องต้น

การใช้งานแผ่น Hiren's BootCD
ผมจะขอแนะนำการใช้งานแผ่น BootCD เป็นเบื้องต้น ซึ่งเริ่มจากการบูตจนกระทั่งเข้าสู่เมนูสำหรับเลือกโปรแกรมยูทิลิตี้สำหรับใช้งาน ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ให้ตั้งลำดับการบูตของ BIOS ให้บูตจากซีดีเป็นอันดับแรก (อ่านเพิ่มเติมได้จากเรื่อง การกำหนดลำดับการบูต )
2. จากนั้นจบูตเครื่องจากแผ่น Hiren's BootCD โดยในช่วงเริ่มต้นของการบูต เราจะเห็นเมนูให้เลือกวิธีสำหรับบูต ดังภาพสำรับรายละเอียดของแต่ละตัวเลือกมีดังนี้
- Boot from hard drive : บูตเครื่องจากฮาร์ดดิสก์ (เหมือนปกติ)
- Start Hiren's BootCD : บูตรเครื่องจากแผ่นบูต Hiren's Boot CD ตัวเลือกนี้จะเป็นต้วเลือกที่ใช้บ่อยที่สุด และในที่นี้ให้เลือกตัวเลือกนี้ โดยการเลื่อนแถบสีไปหาแล้วกดปุ่ม Enter- Mini Windows Xp : เป็นการบูตเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows XP ตัวเล็กๆ ที่อยู่ในแผ่นซีดี (ดังภาพด้านเล่าง
- กลุ่ม Advanced Boot Option : กลุ่มตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกในการบูตที่ซับซ้อน ประกอบด้วยตัวเลือกย่อยๆ สามตัว ผู้เขียนไม่เคยใช้งานตัวเลือกกลุ่มนี้เลย

4. เมื่อเลือกบูตด้วยตัวเลือก Start Hiren's BootCD (ในข้อ 3) แล้ว ต่อมาเราจะเห็นชื่อกลุ่มของโปรแกรมต่างๆ เนื่องจากโปรแกรมที่อยู่ในแผ่นบูตมีจำนวนหลายสิบโปรแกรม ผู้พัฒนาจึงแบ่งโปรแกรมออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกในการใช้งานในที่นี้ให้เลือกกลุ่มโปรแกรม Backup Tools ...

5. ท่านจะเห็นโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่ม Backup Tools ที่มีจำนวน 5 ตัว เพื่อให้ท่านสามารถเลือกให้งานโปรแกรมที่ต้องการได้
โดยเลื่อนแถบสีไปที่โปรแกรม แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Enterสำหรับวิธีการใช้งานของแต่ละโปรแกรนนั้น โปรดติดตามได้ในบทต่อๆ ไป

[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง