C002-5.2 การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตด้วยแอร์การ์ด

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมแอร์การ์ด
การควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตของแอร์การ์ดทำโดยผ่านโปรแกรมควบคุมที่ได้รับมาพร้อมกับแอร์การ์ดตัวนั้นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อของแอร์การ์ด อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลักๆ ก็ยังคล้ายๆ กัน

สำหรับตัวอย่างที่จะมานำเสนอเหล่านี้เป็นของแอร์การ์ดยี่ห้อ Vodafone รุ่น MD950 ซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้
1. เสียบแอร์การ์ดเข้ากับช่อง USB ในการติดตั้งครั้้งแรกแอร์การ์ดจะจำลองตัวเองเป็นแฟลชไดรว์ที่มีโปรแกรมติดตั้งอยู่ข้างใน ให้เข้าไปในแฟลชไดรว์ แล้วคลิ๊กที่แฟ้มติดตั้ง คือ setup.exe
(หรือในบางเครื่องอาจจะเรียกใช้งานแฟ้ม autorum ที่อยู่ในแฟลชไดรว์นี้อัตโนมัติ ซึ่งก็จะไปเรียกให้แฟ้ม setup.exe ให้ทำงานเช่นกัน)2. เลือกภาษาสำหรับติดตั้งโปรแกรม ในที่นี้เลือกเป็นภาษาอังกฤษ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Ok3. ที่หน้าจอต้อนรับ ให้คลิ๊กที่ Ok4. เลือกตำแหน่งการติดตั้ง ให้คลิ๊ก Ok โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าใดๆแล้วโปรแกรมก็จะดำเนินการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ5. เมื่อโปรแกรมติดตั้งทำงานเรียบร้อยแล้ว ก็จะเรียกโปรแกรมควบคุมขึ้นมาให้เราเห็นดังภาพ เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง
ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถปิดโปรแกรม และดึงแอร์การ์ดออกจากช่อง USB ได้การเืชื่อมต่ออินเทอร์เนตโดยใช้แอร์การ์ด
1. เสียบแอร์การ์ดเข้าช่อง USB ทำให้โปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อจะทำงานอัตโนมัติ เริ่มจากแอร์การ์ดจะเริ่มหาสัญญาณโทรศัพท์ เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการ "Intitialise"2. เมื่อกระบวนการ Initialise เสร็จแล้ว จะข้อความแจ้งให้ทราบโดยใช้คำว่า "Initialise Successfully" และในโปรแกรมควบคุมจะเห็นระดับสัญญาณโทรศัพท์ปรากฏให้เห็น3. ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เนตเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งว่า "Connected"เราจะเห็นสัญลักษณ์การเชืือมต่ออินเทอร์เนตปรากฎอยู่ในส่วน System Tray (ส่วนขวาล่างของหน้าจอ ที่มีนาฬิการอยู่)เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ท่านก็สามารถใช้งานอินเทอร์เนตได้แล้ว

4. กรณีที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ สามารถทำได้โดย คลิ๊กขวาที่ไอคอนการเชื่อมต่อใน System Tray แล้วเลือก Disconnect[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง