C002-4.2 การค้นหาสัญญาณและเชื่อมเครือข่ายไร้สาย

1. การกำหนดให้ Wireless Network Connection ทำหน้าที่จัดการไวร์เลสแลน
ในระบบปฏิบัติการ Windows XP จะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Wireless Network Connection ทำหน้าที่จัดการการเชื่อมต่อของไวร์เลสแลน แต่ผู้ใช้ก็สามารถติดตั้งโปรแกรมพิเศษที่จัดการไวร์เลสแลนก็ได้ ปกติโปรแกรมเหล่านี้อาจจะมาพร้อมกับดีไวซ์ไดรเวอร์

ในบทเรียนนี้จะอธิบายเฉพาะการใช้งานของ Wireless Network Connection หากมีการติดตั้งโปรแกรมพิเศษไปก่อนหน้าแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนให้กลับมาให้ Wireless Network Connection ทำหน้าที่จัดการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.1 เข้าไปที่เมนู Start > Settings > Control Panel
1.2 ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ที่ไอคอน Network Connections1.3 คลิ๊กขวาที่ไอคอน Wireless Network Connection เลือกคำสั่ง Properties1.4 ไปที่แท็บ Wireless Networks ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการ Use Windows to configure my wireless network แล้วคลิ๊ก OK2. การค้นหาสัญญาณและเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เนต
2.1 เ้ข้ามาสู่ส่วน Network Connection (ดูข้อ 1.1,1.2)2.2 ที่ไอคอน Wireless Network ให้คลิ๊กขวาเลือก View Available Wireless Networks2.3 โปรแกรม Wireless Network Connection จะแสดงรายการสัญญาณวิทยุที่พบ โดยจะบอก ชื่อจุดกระจายสัญญาณ,ความแรงของสัญญาณ และการรักความปลอดภัยของเครือข่าย2.4 เมื่อต้องการเชื่อมเข้ากับเครือข่ายใด ให้คลิ๊กเลือกที่รายการเครือข่ายที่ต้องการ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Connect2.5 โปรแกรม Wireless Network Connection จะเชื่อมเข้าสู๋เครือข่าย หากเป็นเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัยจะมีการถามรหัส (Network Key) ก่อนการเชื่อมต่อ2.6 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ รายการของเครือข่ายที่ถูกเชื่อมต่อจะขึ้นคำว่า Connectedให้ปิดหน้านี้และใช้งานอินเทอร์เนตต่อไป

[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง