C002-4.1 การตรวจสอบความพร้อมของไวร์เลสแลน

ก่อนการใช้งานไวร์เลสแลน เราจะต้องตรวจสอบความพร้อมของฮาร์ดแวร์และดีไวซ์ไดรเวอร์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่

การตรวจสอบความพร้อมของฮาร์ดแวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุคส์ทุกเครื่อง(เท่าที่ผู้เขียนเคยเห็น)จะมีปุ่มเปิด/ปิดการทำงานของไวร์เลสแลน สำหรับปิดการทำงานในกรณีที่ใช้แบตเตอรี่่เพื่อให้ประหยัดกระแสไฟ ปุ่มเปิด/ปิดดังกล่าวมีได้หลายแบบแล้วแต่รุ่นและยี่ห้อ บางเครื่องทำเป็นสวิทช์อยู่บริเวณขอบเครื่อง บางเครื่องเป็นสวิชท์อยู่เหนือแป้นพิมพ์ เป็นต้น นอกจากมีสวิทช์เปิด/ปิดแล้ว ยังมีไฟแสดงสถานะการทำงานของไวร์เลสแลนด้วย ไฟดังกล่าวก็ปรากฏอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ของเครื่องแล้วแต่รุ่นและยี่ห้อเหมือนกัน

ตัวอย่างโน้ตบุคส์เครื่องนี้มีสวิทช์เปิด/ปิดการทำงานของไวร์เลสแลนอยู่ด้านข้างขณะที่ไฟแจ้งสถานะการทำงานอยู่บริเวณของบน ใกล้กับที่วางส้นมือท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการทำงานของไวร์เลสแลนสว่างอยู่

การตรวจสอบความพร้อมของดีไวซ์ไดรเวอร์
ขั้นถัดมาท่านต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไวร์เลสแลนมีการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์แล้วหรือยัง หรือพบปัญหาใดๆ หรือไม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เข้ามาสู่ส่วนดีไวซ์เมเนเจอร์ (ดูรายละเอียดการเข้าสู่ส่วนดีไวซ์เมเนเจอร์ ได้จากเรื่อง "ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์")

2. หาดีไวซ์ไดรเวอร์ของอุปกรณ์ไวเลสแลน และตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง