C002-1.2 การกำหนดการแสดงแฟ้ม

ในระบบปฏิบัติการ Windows XP เราจะจัดการแฟ้มต่างๆ ภายในเครื่องโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Windows Explore ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะีมีค่าปริยายในการซ่อนแฟ้มที่ถูกสั่งให้ซ่อน แฟ้มต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ และไม่แสดงสกุลของแฟ้มที่มีการกำหนดประเภทไว้ ด้วยความประสงค์ที่ไม่ต้องการใหู้ผู้ใช้เผลอเข้าไปจัดการแฟ้มที่สำคัญๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามปรากฏว่าโปรแกรมไวรัสได้อาศัยช่องว่างนี้ กำหนดแฟ้มไวรัส ให้แฟ้มเป็นที่ถูกสั่งให้ซ่อน หรือเป็นแฟ้มระบบ เป็นผลให้เราไม่สารถมองเห็นแฟ้มที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้

การกำหนดการแสดงแฟ้มใหม่ โดยให้เครื่องแสดงทุกแฟ้มรวมทั้งแสดงนามสกุลของแฟ้มนั้นๆ ด้วยจึงขั้นตอนที่มีประโยชน์มากๆ โดยเฉพาะเมือประสบปัญหาไวรัสในอนาคต

ขั้นตอนกำหนดการแสดงแฟ้มมีดังนี้
1. เข้าไปที่ส่วน Control Panel แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน Folder Options2. ในแท็บ View ส่วน Advance Settings ให้ดำเนินการต่อไปนี้- ทำเครื่องหมายเลือกหน้าตัวเลือก Show hidden files and folders
- ยกเลิกตัวเลือก Hide extensions for knows file types
- ยกเลิกตัวเลือก Hide protected operation system files
ก่อนจะคลิ๊กปุ่ม OK

3. ผลการการปรับแต่งจะพบว่ามีแฟ้มชื่อแปลกๆ ปรากฏเข้ามาในส่วนต่างๆ ของเครื่อง(จริงๆ ก็มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ไม่ได้แสดงให้เห็น) ดังตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นการแสดงแฟ้มที่อยู่ในไดรว์ C:\ เทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับแต่งการแสดงแฟ้ม

[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง