จดหมายข่าวฉบับที่ 1

จดหมายข่าวฉบ้ับนี้ผมเล่าเรื่องที่เรียนรู้จาก

1. การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาดนอกโรงเรียนระหว่างวันที่ 15-19 กรกฏาคม 2553
2. เริ่มสนในเรื่อง Code Igniter
3. การเขียนคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 และ 2 เสร็จ แต่ยังไม่เรียบร้อยดี

ตอนนี้มีสมาชิกผู้บอกรับจดหมายจำนวน 16จาก 75 คน หากใครสนใจก็บอกรับจดหมายข่าวได้นะครับ (ในส่วน Friend Connect)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง