บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2010

อย่าติดแหง่ก : การแก้ปัญหาเรื่องความสมบูรณ์แบบ

ปัญหาเรื่องเดียวที่คุณแก้ไม่ตกคือปัญหาที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ สำหรับปัญหาที่ไม่ต้องการความสมบูรณ์เป็นปัญหามีวิธีแก้ชัดเจน ถ้าปัญหานี้สำคัญคุณก็จะสามารถแก้มันในทันที

ปัญหาที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์นี่แหล่ะ ทำให้เราติดแหง่ก

เพราะมันมีข้อจำกัด ข้ัอจำกัดที่ไม่สามารถยืดหยุ่น ข้อจำกัดที่ทำให้เราถูกขัง เช่น ผมเกลียดงานของผมแต่ผมก็จำเป็นต้องทำมัน
มันไม่มีหนทางที่จะลาออก ไม่มีทางได้เลื่อนตำแหน่ง ไม่มีทางได้เปลี่ยนเจ้านายใหม่ ไม่มีทางย้ายไปไหนเพราะรกรากก็อยู่ในเมืองนี้ ฯลฯ

เราเป็นคน สิ่งที่เราทำคือ เราสร้างสร้างขอบเขตและเงื่อนไขที่เราลบไม่ได้ และเราก็ติดอยู่ในนั้น

และบางที สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือตราสินค้าของคุณ โรงงานของเราสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตสินค้า ก แต่ตลาดไม่ต้องการสินค้า ก สักเท่าไหร่นัก ,มีข้อกฏเกณฑ์ควบคุมบางอย่าง ,หรือมีผู้แข่งขันรายใหม่ที่สามารถเสนอสินค้า ก ด้วยราคาครึ่งหนึ่งที่เราเสนอ ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทไม่ทำอะไรสักอย่าง

ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาที่ต้องการความสมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้ เพราะทุกๆ วิธีจะละเมิดเงื่อนไขที่ห้ามละเมิด

และนี่คือแนวทางแก้ปัญหา

แนวทางในการแก้ปัญหาที่สมบ…

จดหมายข่าวฉบับที่ 1

จดหมายข่าวฉบ้ับนี้ผมเล่าเรื่องที่เรียนรู้จาก

1. การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาดนอกโรงเรียนระหว่างวันที่ 15-19 กรกฏาคม 2553
2. เริ่มสนในเรื่อง Code Igniter
3. การเขียนคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1และ 2 เสร็จ แต่ยังไม่เรียบร้อยดี

ตอนนี้มีสมาชิกผู้บอกรับจดหมายจำนวน 16จาก 75 คน หากใครสนใจก็บอกรับจดหมายข่าวได้นะครับ (ในส่วน Friend Connect)

เช็คเบอร์มือถือตัวเอง

ค่าย 12call (กด *545# โทรออก) : มี sms ส่งมาบอก

ค่าย Dtac (กด *102# โทรออก) : มี sms ส่งมาบอก

ค่าย True (กด *503 โทรออก) : แล้วฟัง

่ที่มา : http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=8975.0

C002-7.1 การใช้งานโปรแกรม HDD Regenerator

รูปภาพ
ปัญหาหนึ่งในการใช้งานฮาร์ดดิสก์คือ อาจจะไม่สามารถอ่านเขียนข้อมูลบนแผ่นจานแม่เหล็กได้ เราเรียกว่านั้นว่า แบดเซกเตอร์ (Bad Sector) ความเสียหายในกรณีนี้อาจจะทำให้แค่ข้อมูลบางส่วนข้องแฟ้มหาย บางโปรแกรมอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ หรือกระทั่งไม่สามรถบูตระบบปฏิบ้ติการได้เลยก็ได้โปรแกรม HDD Regenerator เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแบดเซกเตอร์ และสามารถแก้ปัญหาแบดเซกเตอร์บางประเภทได้ด้วย สำหรับในกรณีที่พบแบดเซกเตอร์ที่ซ่อมไม่ได้นั้น ก็มีวิธีแก้ไขแบบอื่นๆ เช่น แบ่งพาร์ติชันเพื่อให้คร่อมจุดที่เสียหายนั้นไว้ ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนเคยเห็นเมื่อสมัยนานมาแล้ว ตอนที่ฮาร์ดดิสก์ีมีราคาแพงมากๆ แต่สมัยนี้ฮาร์ดดิสก์มีราคาถูกมากแล้วอาจจะซื้อใหม่หรือส่งเคลมหากอยู่ในระยะประกัน เป็นต้น

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม HDD Regenerator
1. บูตเครื่องโดยใช้แผ่น Hiren's BootCD เข้าไปในกลุ่มโปรแกรม Hard Disk Tools
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่อง "แนะำนำแ่ผ่น Hiren's BootCD" )2. เลือกใช้งานโปรแกรม HDD Regeneratorจากนั้นจะมีกล่องข้อความสอบถามเรื่องการกำหนดค่าต่างๆ ก่อนใช้งาน ให้ปล่อยให้โปรแกรมเลือก…

C002-6.3 การคืนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Norton Ghost

รูปภาพ
จากหัวข้อก่อนหน้า[.......] เราได้ทำการสำรองข้อมูล โดยนำข้อมูลในพาร์ติชันที่ 1.1 ไปไว้ในแฟ้ม 1.2:\001.gho เมื่อเราต้องการคืนข้อมูลก็ทำได้โดยการย้อนขั้นตอนเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. บูตเครื่องด้วยแผ่น Hiren's BootCD และเข้าสู่โปรแกรม Norton Ghost
2. เรียกใช้เมนู Local > Partition > From Image3. ในหน้าต่าง Image file name to restore from เป็นการหาแฟ้มอิมเมจที่จะนำข้อมูลออกมา
- ในช่อง Look in ให้เลือกพาร์ติชันที่เก็บแฟ้มอิมเมจ ในที่นี้คือ พาร์ติชัน 1.2
- จากนั้นให้คลิ๊กที่แฟ้ม 001.gho ที่ปรากฏอยู่ในช่องด้านล่าง อันทำให้ชื่อแฟ้มนี้ปรากฏอยู่ในช่อง File Name โดยอัตโนมัติ4. หน้าต่าง Select source partition from image file ต้องการให้เลือกพาร์ติชันที่อยู่ในอิมเมจไฟล์ (ในการนำสำเนาเราก็ให้สำเนาแค่พาร์ติชันเดียว ดังนั้นจึงมีแค่พาร์ติชันเีดียวให้เราเลือก) ให้คลิ๊กเลือกพาร์ติชันที่ 1 (Part 1) แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม OK5. หน้าต่าง Select local destination drive by clicking drive number หน้าต่างนี้่จะเป็นการเลือกไดวร์และพาร์ติชันปลายทางที่ต้องการนำข้อมูล(ที่ได้สำรองไว้ก่อนหน้า)ไปไว้ เิริ่มแรกเร…

C002-6.2 การทำสำเนาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Norton Ghost

รูปภาพ
การวางแผนทำสำเนาข้อมูล

ขั้นตอนที่จะสาธิตต่อไปนี้ จำลองสถานการณ์ที่ เราได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP ไว้ที่ไดรว์ C:\ และได้ลงดีไวซ์ไดรเวอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปเรียบร้อย และต้องการสำเนาข้อมูลในไดรว์ C:\ ไว้ เผื่อไว้สำหรับยามฉุกเฉินจะสามารถเรียกข้อมูลคืนกลับโดยง่าย

ดังนั้นเราจะใช้โปรแกรม Norton Ghost ซึ่งในโปรแกรมจะมองว่าเป็นการทำสำเนาพาร์ติชัน 1.1 (หรือไดรว์ c: ก็ได้ ) ไปไว้ใน
อิมเมจไฟล์ชื่อ 001.gho ที่อยู่ในพาร์ติชัน 1.2 (ไดรว์ d:) ซึ่งอาจจะเขียนชื่อพาธเต็มว่า 1.2:\001.gho

ก่อนทำจะลงมือก็อาจจะต้องเช็คพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ด้วยว่า พื้นที่เหลือในพาร์ติชัน 1.2 ต้องมีมากกว่าพื้นที่ที่ใช้งานในพาร์ติชัน 1.1

ขั้นตอนการสำเนาข้อมูล
1. บูตเครื่องด้วย แผ่น Hiren's BootCD
2. ไปที่กลุ่มโปรแกรม Backup Toolแล้วเลือกโปรแกรม Norton Ghost3. จากนั้นให้เลือกวิธีการ Ghost แบบ Normalจากนั้นจะมีกล่องข้อความสอบถามการตั้งค่า ให้ปล่อยไว้สักครู่แล้วโปรแกรมจะเลือกไห้เอง

จนกระทั่งกล่องข้อความสุดท้ายที่ท่านต้องกดยืนยันด้วยตนเองเพื่อเข้าใช้งาน4. จากนั้นท่านจะเข้าสู่โปรแกรม Norton Ghost ให้คลิ๊กท…

C002-6.2 การทำสำเนาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Norton Ghost

รูปภาพ
การวางแผนทำสำเนาข้อมูล

ขั้นตอนที่จะสาธิตต่อไปนี้ จำลองสถานการณ์ที่ เราได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP ไว้ที่ไดรว์ C:\ และได้ลงดีไวซ์ไดรเวอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปเรียบร้อย และต้องการสำเนาข้อมูลในไดรว์ C:\ ไว้ เผื่อไว้สำหรับยามฉุกเฉินจะสามารถเรียกข้อมูลคืนกลับโดยง่าย

ดังนั้นเราจะใช้โปรแกรม Norton Ghost ซึ่งในโปรแกรมจะมองว่าเป็นการทำสำเนาพาร์ติชัน 1.1 (หรือไดรว์ c: ก็ได้ ) ไปไว้ใน
อิมเมจไฟล์ชื่อ 001.gho ที่อยู่ในพาร์ติชัน 1.2 (ไดรว์ d:) ซึ่งอาจจะเขียนชื่อพาธเต็มว่า 1.2:\001.gho

ก่อนทำจะลงมือก็อาจจะต้องเช็คพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ด้วยว่า พื้นที่เหลือในพาร์ติชัน 1.2 ต้องมีมากกว่าพื้นที่ที่ใช้งานในพาร์ติชัน 1.1

ขั้นตอนการสำเนาข้อมูล
1. บูตเครื่องด้วย แผ่น Hiren's BootCD
2. ไปที่กลุ่มโปรแกรม Backup Toolแล้วเลือกโปรแกรม Norton Ghost3. จากนั้นให้เลือกวิธีการ Ghost แบบ Normalจากนั้นจะมีกล่องข้อความสอบถามการตั้งค่า ให้ปล่อยไว้สักครู่แล้วโปรแกรมจะเลือกไห้เอง

จนกระทั่งกล่องข้อความสุดท้ายที่ท่านต้องกดยืนยันด้วยตนเองเพื่อเข้าใช้งาน4. จากนั้นท่านจะเข้าสู่โปรแกรม Norton Ghost ให้คลิ๊กท…