C001 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ที่มา
เนื้อหาของบทเรียนนี้ จะกล่าวได้สั้นๆ ว่า เป็นเรื่องของการ "ฟอร์แมต" เครื่องเป็นหลัก ทักษะนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของให้ทำงานได้เป็นประสิทธิภาพอยู่เสมอ เนื้อหาของวิชานี้จะแบ่งเป็นบทๆ ในแต่ละบทนั้นผมจะพยามปูพื้นแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในช่วงแรก ก่อนจะอธิบายขั้นตอนการทำงานในตอนท้ายๆ ของบทนั้นๆ

บทที่ 1 การติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows XP
1.1 แนะนำระบบปฎิบัติการ Windowx XP
1.2 การกำหนดลำดับการบูต
1.3 การจัดการฮาร์ดดิสก์
1.4 การติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows XP

บทที่ 2 ไดรเวอร์และการจัดการ
2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์
2.2 การจัดการไดรเวอร์

บทที่ 3 การติดตั้งซอพท์แวร์ประยุกต์
3.1 ความสำคัญของซอพท์แวร์ประยุกต์
3.2 การติดตั้ง โปรแกรมต้านไวรัส Antivir
3.3 การติดตั้งโปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ
3.4 การยกเลิกการติดตั้ง โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull