C001- 3.2 การติดตั้งโปรแกรมต้านไวรัส Antivir

โปรแกรมต้านไวรัส Antivir เป็นโปรแกรมต้านไวรัสที่ผู้ผลิตแจกจ่ายให้ใช้งานพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ต้องจ่ายเงินหากต้องการเพิ่มความสามารถ) โดยแจกจ่ายชุดติดตั้งผ่านการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เนต

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Antivir มีดังต่อไปนี้
1. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แฟ้มติดตั้ง2. คลิ๊กที่ปุ่ม Accept เพื่อยืนยันการติดตั้งชุดติดตั้งจะขยายโปรแกรมลงในฮาร์ดิสก์ก่อนจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป3.ในหน้าจอต้อนรับ ให้กดปุ่ม Next4.ในส่วนแนะนำโปรแกรมให้คลิ๊กที่ปุ่ม Next5.ในส่วนยอมรับข้อตกลงการใช้งาน (Accept License Agreement) ให้ทำเครื่องหมายถูก หน้าคำว่า I accept the term of the license agreement. แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next6.ในส่วน Private Use เป็นส่วนที่เรายืนย้นว่าจะไม่นำไปใช้ในองค์กร ให้เราทำเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า I accept .... แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next7.ส่วน Create Serial Number ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Next เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป8.ส่วน Choose Installation Type เป็นการเลือกวิธีติดตั้ง ให้เลือกแบบ Complete แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next9. จากนั้นโปรแกรมติดตั้งจะดำเนินการติดตั้งเมื่อเสร็จแล้วจะรายงานให้ทราบว่า ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Finish10. จากนั้นโปรแกรมติดตั้งก็จะถามว่าต้องการปรับปรุง (Update) ฐานข้อมูลไวรัสหรือไม่ ให้ตอบ Yes หรือ No ตามต้องการ ซึ่งในที่นี่จะตอบ Noเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง

[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง