C001- 3.1 ความสำคัญของซอพท์แวร์ประยุกต์

ซอพท์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ซอพท์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ(System Software) และซอพท์แวร์ประยุกต์(Application Software) รายละเอียดของซอพท์แวร์ระบบปฏิบัติการนั้นได้มีการกล่าวถึงแล้วในบทที่ 1 สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดและการจัดการซอพท์แวร์ประยุกต์

ซอพท์แวร์ประยุกต์คือชุดคำสั่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างที่โปรแกรมประยุกต์ที่เราคุ้นเคยกันดีได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) โปรแกรมตารางคำนวณ(Spread Sheet) และโปรแกรมท่องอินเทอร์เนต (Web Browser) เป็นต้น

[โปรแกรมไมโครซอพท์เวิร์ดเป็นโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ]


[โปรแกรมไฟร์ฟอกซ์เป็นโปรแกรมประเภทท่องอินเทอร์เนต]

เมื่อต้องการใช้งานโปรแกรมประยุกตร์จะต้องมีการติดตั้งเข้ากับระบบปฏิบัติการก่อน โดยผู้ผลิตจะจำหน่ายจ่ายแจกโปรแกรมในรูปของโปรแกรมติดตั้งที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดีหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เนต หากไม่ต้องการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เราก็จะยกเลือกการติดตั้งออกจากเครื่องได้ สำหรับในระบบปฏิบัติการ Windows XP สามารถทำได้โดยใช้ส่วน Add/Romove Program ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของระบบปฏิบัติการมาจัดการ

เราควรติดตั้งโปรแกรมอะไรไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์บ้าง ?
ตอบง่ายๆ คือโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสำนักงานทั่วไปนั้นผู้เขียนได้เขียนแนะนำโปรแกรมที่ควรติดตั้งไว้แล้ว

[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง