C001-2.2 การจัดการดีไวซ์ไดรเวอร์

การติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์
การติิดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์ในปัจจุบันนี้มีขั้นตอนคล้ายกับการติดตั้งโปรแกรมทั่วๆ ไป โดยผู้ผลิตอุปกรณ์จะให้โปรแกรมติดตั้งดีไวซ์ฺ
ไดรเวอร์มาในแผ่นซีดี หรือหากไม่สามารถหาได้ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต สำหรับขั้นตอนที่สาธิตแต่ไปนี้
เป็นการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์ของการ์ดเสียง สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ นั้นก็จะมีขั้นตอนการติดตั้งที่คล้ายคลึงกัน
1. เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์ แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่แฟ้ม setup.exe2. โปรแกรมติดตั้งจะดำเนินการติดตั้งโดยอัตโนมัติ และจะมีการแสดงความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ3. เื่มื่อเสร็จขั้นตอนการติดตั้งแล้ว โปรแกรมติดตั้งจะให้เรารีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ดีไวซ์ไดรเวอร์ถูกโหลดเข้ามาในขั้นตอนการบูตระบบปฏิบัติการ4. ภายหล้ังการรีสตาร์ทเครื่อง เราสามารถตรวจสอบรายละเอียดของดีไวซ์ไดรเวอร์ได้จากโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์การยกเลิกการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์
บางกรณีหากดีไวซ์ไดวเวอร์ที่ติดตั้งไปแล้วมีปัญหาหรือต้องการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ เราก็สามารถยกเลิกการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์ได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. ในโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์ ให้คลิ๊กขวาที่ดีไวซ์ไดรเวอร์ที่ต้องการยกเลิก แล้วเลือกคำสั่ง Uninstall2. ยืนยันการยกเลิกการติดตั้ง โดยคลิ๊กที่ปุ่ม OK ในกล่อง Confirm Device Removalการหยุดการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
บางกรณีเราจำเป็นต้องหยุดการทำงานของบางอุปกรณ์ เช่น การหยุดการทำงานของการ์ดเนตเวิร์กในกรณีที่เราต้องเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านการ์ดแลน เพราะหากเชื่อมอุปกรณ์ทั้งสองพร้อมๆ กันทำให้ใช้งานเครือข่ายไม่ได้ เป็นต้น การหยุดการทำงานของอุปกรณ์ก็ทำได้หลายวิธี เช่น ถอดอุปกรณ์ออกไปเลย บางอุปกรณ์ก็มีปุ่มเปิดปิดเฉพาะที่ต้องอุปกรณ์เอง(เช่ีนไวเลสแลน์บางรุ่น) หรือ ใช้ปิดการทำงานของไดไวซ์ไดรเวอร์ (ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์นั้นใช่งานไม่ได้โดยปริยาย) ซีี่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ในส่วนดีไวซ์เมเนเจอร์ ให้คลิ๊กขวาที่ดีไวซ์ไดรเวอร์ทีต้องการแล้วเลือกคำสั่ง Disable2. ให้ยืนยันคำสั่งโดยกดปุ่ม Yes3. อุปกรณ์ที่หยุดการทำงานแล้ว จะปรากฎสัญลักษณ์กากบาทแดงตรงดีไวซ์ไดรเวอร์ของอุปกรณ์นั้น[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง