C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

ดีไวซ์ไดรเวอร์( Device Driver) คืออะไร ?
ดีไวซ์ไดรเวอร์( Device Driver) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เชื่อมการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์กับโปรแกรมหรือระบบปฎิบัติการที่ใช้งานซอพท์แวร์นั้น

ในขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการนั้น โปรแกรมติดตั้งจะคิดหาและติดตั้งไดรเวอร์ใหักับอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ให้อยู่แล้ว และเหลือบางส่วนที่ท่านจะต้องติดตั้งเพิ่มด้วยตนเอง

โปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์ (Device Manager)
โปรแกรมดีไวซ์เมเจอร์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฎิบัติการ Windows XP ทำหน้าที่จัดการดีไวซ์ไดรเวอร์ของระบบปฎิบัติการ เช่น
- ตรวจสอบได้ว่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องทำงานได้เป็นปกติหรือไม่
- ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ต่างๆ
- ระบุรายละเอียดของดีไวซ์ไดรเวอร์ที่่ใช้งานอยู่
- ติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์
- หยุดหรือเริ่มใช้งานดีไวซ์ไดรว์เวอร์
- ตรวจสอบและระบุสาเหตุของปัญหาการใช้ทรัพยากรของฮาร์ดแวร์

1. การเรียกใช้งานโปรแกรมดีไวซ์ เมเนเจอร์ (Device Manager)
1.1 คลิ๊กขวาที่ My Computer แล้วเลือกรายการ Manage1.2 ในโปรแกรม Computer Management ให้คลิ๊กไอคอน Device Manager ที่อยู่ทางซ้ายมือ2. การดูข้อมูลของดีไวซ์ไดรเวอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
สิ่งแรกที่เรามักจะทำก่อนแก้ปัญหาเกี่ยวกับดีไวซ์ไดรเวอร์ คือการสำรวจตรวจสอบข้อมูลของดีไวซ์ไดรเวอร์ ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
2.1 เรียกใช้งานโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์ (ตามข้อ 1)
2.2 โปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์จะแสดงข้อมูลของดีไวซ์ไดรเวอร์ในหลายรูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในมุมมองตามชนิดของฮาร์ดแวร์ ( by Device Type) โครงสร้างต้นไม้โดยระดับแรกที่ต่อจากเครื่องจะแสดงประเภทของฮาร์ดแวร์ ขณะที่กิ่งที่อยู่ระดับถัดไป(แสดงได้โดยกดเครื่องหมาย +) ที่อยู่ข้างหน้า จะเชื่อมไปยังดีไวซ์ไดรเวอร์ของอุปกรณ์นั้นอีกที2.3 ให้คลิ๊กขวาที่ดีไวซ์ไดรเวอร์ แล้วเลือกรายการ Propertiesท่านจะพบกับรายละเอียดของดีไวซ์ไดเวอร์ ภายในแท็บต่างๆ เช่น General ,Driver ,Detail Resource เป็นต้น(แท็บเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามประเภทอุปกรณ์ด้วย)

2.4 หากดีไวซ์ไดรเวอร์เกิดปัญหาขึ้นจะแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นดังนี้
- เครื่องหมาย ! แสดงว่าดีไวซ์ไดรเวอร์มีปัญหา อาจเพราะติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์ผิดรุ่น หรือมีการกำหนดค่าต่างๆ ชนกันเอง


- เครื่องหมายกากบาทแดง แสดงว่ามีการปิดการใ้ช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ชั่วคราว


- เครื่องหมายคำถาม ? แสดงว่าอุึปกรณ์นั้นยังไม่ได้ติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์


[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull