บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2010

แนะนำบทเรียนออนไลน์ เรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์

รูปภาพ
ช่วงนี้ผมก็เขียนบทเรียนออนไลน์เรื่อง "การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์" สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เลยไม่ได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบเครื่อง เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำหรับเจ้าหน้าที่เฉพาะหรือช่างไปแล้วแต่ระหว่างการค้นข้อมูลก็ไปเจอเว็บของ Dcomputer เขาทำบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์ได้ดี เลยมาแนะนำให้สำหรับผู้สนใจติดตามได้ที่นี่

C002 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2

ที่มา
เนื้อหาในบทเรียนนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากวิชา C001 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเป็นการนำเสนอวิธีการปรับแต่งเครื่องหล้งจากการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows XP ,ดีไวซ์ไดรเวอร์ ,ซอพท์แวร์ประยุกต์เรียบร้อยแล้ว

สำหรับเนื้อหาที่แนะนำทั้งหมดนั้น ท่าน"ไม่จำเป็นต้องทำทุกๆ เรื่อง" โดยในแต่ละเรื่องที่เสนอนั้น ผมจะไ้ด้อธิบายให้ฟังคร่าวๆ ก่อนว่าทำไมถึงต้องปรับแต่งเครื่องนั้น วิธีการที่แนะนำนี้มีข้อดีข้อด้อยอย่างไร เพื่อให้ท่านตัดสินใจก่อนทดลองนำไปใช้กับเครื่องของท่าน

ส่วนการปรับแต่งเครื่อง
บทที่ 1 การปรับแต่งเครื่องหลังการติดตั้ง
1.1 การปิด Automatic Update
1.2 การกำหนดการแสดงแฟ้ม
1.3 การปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม WGA
2.1 การใช้งาน โปรแกรม Remove WGA

บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Deep Freeze
3.1 การใช้งานโปรแกรม Deep Freeze

บทที่ 4 การใช้งานไวร์เลสแลน (Wireless Lan)
4.1 การตรวจสอบความพร้อม ของไวร์เลสแลน
4.2 การค้นหาสัญญาณและเชื่อมเครือข่ายไร้สาย

บทที่ 5 การใช้งานแอร์การ์ด ( Air Card)
5.1 แนะนำแอร์การ์ด
5.2 วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตด้วยแอร์กา…

หรือการเรียนภาษา(เกือบทั้งหมด) ไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียน ?

การเรียนภาษาต่างประเทศที่เราเห็นในปัจจุบัน (ซึ่งผมก็ผ่านมาเยอะแลพบว่าไม่ค่อยได้ผลเอาซะเลย) ที่มีครูและนักเรียน อยู่ในชั้นเรียน ฝึกออกเสียง ฝึกอ่าน ทำแบบฝึุกหัด ทำการบ้าน และสอบปลายภาคนั้น เป็นวิธีที่เพิ่งมีเท่านั้นวิดิโอนี้จะแสดงว่าเมื่อก่อนโน้น ก่อนที่เราจะมีตัวหนังสือเขียน (ก่อนประวัติศาสตร์) คนสมัยนั้นก็เรียนภาษาต่างเผ่า (สมัยนั้นไม่มีประเทศ) เหมือนกัน ด้วยวิธีง่ายๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมีครู นักเรียน หนังสือเรียน การบ้าน และการสอบ

อีกประเด็นหนี่งคือ เขาเสนอว่า ตั้งแต่มีการเขียนทำให้การเรียนภาษา(ที่หันมาอิงกับการเขียน) กลายเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาทันทีั

C001- 3.3 การติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ

รูปภาพ
ผู้เขียนจะยกตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใ้ช้กันในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป สำหรับเวอร์ชันที่นำมาสาธิตคือ เวอร์ชันเอ็กซ์พี แม้ว่าจะมีเวอร์ชันใหม่ๆ ออกมาแล้วเช่น 2003 หรือ 2007 แต่ขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ต่างกันมากนัก

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมไมโครซอพท์ ออฟฟิศจะถูกแจกจ่ายในรูปของแผ่นซีดี โดยถูกส่งมาพร้อมกับรหัสผลิตภัณฑ์ (Product Key) และมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

1. ในแผ่นซีดีของโปรแกรมติดตั้ง ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แฟ้ม setup.exe2. ส่วนข้อมูลผู้ใช้ ให้กรอก ชื่อผู้ใช้ ,ชื่อองค์กร และ รหัสผลิตภัณฑ์ (Product Key)3. ส่วนข้อตกลงสิทธิบัตร ให้ทำเีครื่องหมายถูกหน้าคำว่า "ฉันยอมรับ ...." แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ถัดไป4. ส่วนเลือกประเภทการติดตั้ง ท่านสามารถเลือกประเภทการติดตั้งได้หลายแบบ แต่ละแบบจะติดตั้งองค์ประกอบย่อยของโปรแกรมแตกต่างกันไป ในที่นี้จะเลือกการติดตั้งแบบ "ติดตั้งเดี๋ยวนี้" ซึ่งเป็บแบบที่ใช้กันทั่วๆ ไป (หากท่านชำนาญแล้ว สามารถกำหนดองค์ประกอบการติดตั้งได้เอง หรือจะเลือกติดตั้งทั้งหมดก็ได้)

หลีงจากเลือกตัวเลือก "ติดตั้งเดี๋ยวนี้&quo…

C001- 3.4 การยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ

รูปภาพ
หากไม่ต้องใช้งานโปรแกรมประยุกต์ใดๆ เราสามารถยกเลิกการติดตั้งโดยใช้โปรแกรม Add/Remove Program ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ส่วน Control Panel โดยใช้เมนู Start > Setting > Control Panel2. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอม Add/Remove Program3. ในส่วน Add/Remove Program ให้เลื่อนกรอลบาร์เพื่อค้นหาโปรแกรมทีต้องการยกเลิกการติดตั้ง ในที่นี้คือ Microsoft Office Professional XP เมื่อพบแล้วให้คลิ๊กที่ปุ่ม remove ที่อยู่ใต้ชื่อโปรแกรมนั้น4. กดปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการยกเลิกการติดตั้ง5. โปรแกรมจะถูกยกเลิกการติดตั้ง พร้อมกับมีการแสดงความคืบหน้าให้ทราบ6. เมื่อโปรแกรมถูกยกเลิกการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะไม่ปรากฏอยู่ในส่วน Add/Remove Program อีกต่อไป[ กลับสู่หน้าหลักของวิชา ]

C001- 3.2 การติดตั้งโปรแกรมต้านไวรัส Antivir

รูปภาพ
โปรแกรมต้านไวรัส Antivir เป็นโปรแกรมต้านไวรัสที่ผู้ผลิตแจกจ่ายให้ใช้งานพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ต้องจ่ายเงินหากต้องการเพิ่มความสามารถ) โดยแจกจ่ายชุดติดตั้งผ่านการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เนต

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Antivir มีดังต่อไปนี้
1. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แฟ้มติดตั้ง2. คลิ๊กที่ปุ่ม Accept เพื่อยืนยันการติดตั้งชุดติดตั้งจะขยายโปรแกรมลงในฮาร์ดิสก์ก่อนจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป3.ในหน้าจอต้อนรับ ให้กดปุ่ม Next4.ในส่วนแนะนำโปรแกรมให้คลิ๊กที่ปุ่ม Next5.ในส่วนยอมรับข้อตกลงการใช้งาน (Accept License Agreement) ให้ทำเครื่องหมายถูก หน้าคำว่า I accept the term of the license agreement. แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next6.ในส่วน Private Use เป็นส่วนที่เรายืนย้นว่าจะไม่นำไปใช้ในองค์กร ให้เราทำเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า I accept .... แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next7.ส่วน Create Serial Number ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Next เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป8.ส่วน Choose Installation Type เป็นการเลือกวิธีติดตั้ง ให้เลือกแบบ Complete แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next9. จากนั้นโปรแกรมติดตั้งจะดำเนินการติดตั้งเมื่อเสร็จแล้วจะรายงานให้ทราบว่า ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Finish10…

C001- 3.1 ความสำคัญของซอพท์แวร์ประยุกต์

รูปภาพ
ซอพท์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ซอพท์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ(System Software) และซอพท์แวร์ประยุกต์(Application Software) รายละเอียดของซอพท์แวร์ระบบปฏิบัติการนั้นได้มีการกล่าวถึงแล้วในบทที่ 1 สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดและการจัดการซอพท์แวร์ประยุกต์

ซอพท์แวร์ประยุกต์คือชุดคำสั่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างที่โปรแกรมประยุกต์ที่เราคุ้นเคยกันดีได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) โปรแกรมตารางคำนวณ(Spread Sheet) และโปรแกรมท่องอินเทอร์เนต (Web Browser) เป็นต้น

[โปรแกรมไมโครซอพท์เวิร์ดเป็นโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ]


[โปรแกรมไฟร์ฟอกซ์เป็นโปรแกรมประเภทท่องอินเทอร์เนต]

เมื่อต้องการใช้งานโปรแกรมประยุกตร์จะต้องมีการติดตั้งเข้ากับระบบปฏิบัติการก่อน โดยผู้ผลิตจะจำหน่ายจ่ายแจกโปรแกรมในรูปของโปรแกรมติดตั้งที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดีหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เนต หากไม่ต้องการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เราก็จะยกเลือกการติดตั้งออกจากเครื่องได้ สำหรับในระบบปฏิบัติการ Windows XP สามารถทำได้โดยใช้ส่วน Add/Romove Program ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของระบบปฏิบ…

การตรวจสอบปัญหาการเชือมต่ออินเทอร์เนตภายใน MoeNet

รูปภาพ
กศน.สุรินทร์ เชื่อมต่ออินเทอร์เนตผ่านเครือข่ายที่เีรียกว่า MoeNet โดยจะเชื่อมต่อไปที่กระทรวงโดยผ่าน VPN และออกไปเชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เนตที่นั่น

เมื่อไม่นานมานี้มีช่วงหนึ่งที่ใช้งานอินเทอร์เนตไม่ได้ ผมเลยนำวิธีตรวจสอบว่าปัญหาเไว้ให้ผู้ดูแลเครือข่าย MoeNet คนอื่นๆ ได้ลองใช้ในการตรวจสอบดู

การตรวจสอบขั้นต้นก็ต้องตรวจสอบเครือข่ายภายในหน่วงาน(หลังจาก Rounter เป็นต้นมา) ว่ายังทำงานปกติดีไหม ? และดูีที่ NTU ว่าเห็นสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เนตเป็นปกติหรือไม่ จึงค่อยไปลองไล่ว่าสาเหตุภายนอกนั้น มีที่มาจากไหน

1. สิ่งที่ผมคือลองหาเส้นทางของแพ็คเกจ ว่าสามารถวิ่งไปหาเซอร์เวอร์สักตัวในอินเทอร์เนตได้ไหม ในที่นี่ผมลองกับเซอร์เวอร์ของ Yahoo ซึ่งมีเลข IP คือ 68.142.197.75 โดยใช้คำสั่ง tracert 68.142.197.75


จากรูปจะพบว่า แพ็คเกจมันไปหยุดที่เครื่อง IP 202.172.255.50

2. ลองจากลองเช็ค IP จาก http://checkip.narak.com ผมก็พบว่าหมายเลขนี้อยู่ในความครอบครองของศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาจริงๆ แสดงว่าแพ็คเกจเราออกสู่โลกอินเทอร์เนตไม่ได้จากจุดนี้ ถึงตอนนี้ก็แจ้งผู้ใช้งานได้แล้วว่ามีปัญ…

C001-2.2 การจัดการดีไวซ์ไดรเวอร์

รูปภาพ
การติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์
การติิดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์ในปัจจุบันนี้มีขั้นตอนคล้ายกับการติดตั้งโปรแกรมทั่วๆ ไป โดยผู้ผลิตอุปกรณ์จะให้โปรแกรมติดตั้งดีไวซ์ฺ
ไดรเวอร์มาในแผ่นซีดี หรือหากไม่สามารถหาได้ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต สำหรับขั้นตอนที่สาธิตแต่ไปนี้
เป็นการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์ของการ์ดเสียง สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ นั้นก็จะมีขั้นตอนการติดตั้งที่คล้ายคลึงกัน
1. เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์ แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่แฟ้ม setup.exe2. โปรแกรมติดตั้งจะดำเนินการติดตั้งโดยอัตโนมัติ และจะมีการแสดงความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ3. เื่มื่อเสร็จขั้นตอนการติดตั้งแล้ว โปรแกรมติดตั้งจะให้เรารีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ดีไวซ์ไดรเวอร์ถูกโหลดเข้ามาในขั้นตอนการบูตระบบปฏิบัติการ4. ภายหล้ังการรีสตาร์ทเครื่อง เราสามารถตรวจสอบรายละเอียดของดีไวซ์ไดรเวอร์ได้จากโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์การยกเลิกการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์
บางกรณีหากดีไวซ์ไดวเวอร์ที่ติดตั้งไปแล้วมีปัญหาหรือต้องการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ เราก็สามารถยกเลิกการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์ได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. ในโปรแกรมดีไวซ์เมเนเ…

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

รูปภาพ
ดีไวซ์ไดรเวอร์( Device Driver) คืออะไร ?
ดีไวซ์ไดรเวอร์( Device Driver) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เชื่อมการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์กับโปรแกรมหรือระบบปฎิบัติการที่ใช้งานซอพท์แวร์นั้น

ในขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการนั้น โปรแกรมติดตั้งจะคิดหาและติดตั้งไดรเวอร์ใหักับอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ให้อยู่แล้ว และเหลือบางส่วนที่ท่านจะต้องติดตั้งเพิ่มด้วยตนเอง

โปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์ (Device Manager)
โปรแกรมดีไวซ์เมเจอร์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฎิบัติการ Windows XP ทำหน้าที่จัดการดีไวซ์ไดรเวอร์ของระบบปฎิบัติการ เช่น
- ตรวจสอบได้ว่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องทำงานได้เป็นปกติหรือไม่
- ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ต่างๆ
- ระบุรายละเอียดของดีไวซ์ไดรเวอร์ที่่ใช้งานอยู่
- ติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์
- หยุดหรือเริ่มใช้งานดีไวซ์ไดรว์เวอร์
- ตรวจสอบและระบุสาเหตุของปัญหาการใช้ทรัพยากรของฮาร์ดแวร์

1. การเรียกใช้งานโปรแกรมดีไวซ์ เมเนเจอร์ (Device Manager)
1.1 คลิ๊กขวาที่ My Computer แล้วเลือกรายการ Manage1.2 ในโปรแกรม Computer Management ให้คลิ๊กไอคอน Device Manager ที่อยู่ทางซ้ายมือ2. การดูข้อมูลของดีไวซ์ไดรเวอร์ของ…