การใช้งาน Iframe แบบเต็มจอ

ที่มาของเรื่องคือพรรคพวกต้องเข้าไปดูแลเว็บของหน่วยงานโดยเว็บนั้นถูกจดโดเมนและเขียนเขียนด้วยภาษา Html โดยที่เขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย มีทักษะแค่พอทำบล็อกเป็นเท่านั้น

ครั้งผมจะสอน Html ใหม่คงไม่ไหว (ผมลืมไปหมดแล้ว ) ผมเลยแนะนำให้ใช้ Iframe มาช่วย โดยเอา Iframe มาวางในหน้าแรกของเว็บเดิม แล้วอาศัย Iframe ไปดึงข้อมูลมาจาก Blogger อีกที

สำหรับโค้ด Iframe แบบเต็มจอมีดังนี้ครับ
************************************************
<html>
<head>
<title>[b]Title Here[/b]</title>
<style type="text/css">
/* Full Screen The Page Fix*/
body {
margin: 0cm
}
</style>
</head>
<body>
<iframe src="http://www.wittaya.net" style="border: 0; width: 100%; height: 100%">Your browser doesn't support iFrames.</iframe>
</body>
</html>
***********************************************
แหล่งที่มา : http://community.invisionpower.com/topic/273162-full-screen-iframe/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง