เครื่องแบบนักศึกษา : ภาพสะท้อนกฎเกณฑ์ที่ไร้สภาพบังคับ

ปัญหาเครื่องเครื่อบแบบนักศึกษาเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมานาน(หมายถึงในระยะสิบกว่าปีนี้) ฝ่ายที่สนับสนุนก็อ้างความเป็นระเีบียบเรียบร้อย ลดปัญหาความเหลี่ยมล้ำในหมู่นักเรียน ในสมัยก่อนๆ ก็ดูเหมือนเครื่องแบบดังกล่าวก็จะให้ผลได้อย่างที่อ้างไว้จริงๆ

แต่ปัจจุบันนี้หลายๆ อย่างก็เปลี่ยนไป กฎเกณฑ์ยังคงเดิมแต่สภาพบังคับกลับไม่ีมีอีกแล้ว ชุดนักศึกษากลายเป็นชุดที่สั้น รัดติ้ว (ซึ่งผมชอบนะ :-) สิ่งที่มหาวิทยาลัยทำได้ก็เพียงแค่กทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกระเบียบเท่านั้น (และมันก็ไม่ค่อยได้ผล)

ปัญหานี้เป็นสิ่งที่สะท้อนแนวคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง การมีกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้ืชื่อว่ามี ส่วนผลลัพท์ที่ได้นั้นจะเป็นไปตามที่่คาดหวังหรือไม่นั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ต้องสนใจนัก

แน่นอน! ปัญหาเหล่านี้จะยังคงอยู่กับเราต่อไปนานเท่านาน ตราบที่ความคิดของคนยังไม่เปลี่ยน

ความคิดเห็น

mupiya กล่าวว่า
ผมว่ามันเป็น"ลัทธิเอาอย่าง"ที่ไม่ใคร่เหมาะกับคนไทย
นัก โดยเฉพาะกับคนต่างจังหวัด(นักศึกษา)ซึ่งน่าจะรักษาวัฒนธรรมแบบอย่างดั้งเดิมได้ แต่ก็เพราะสื่อ(โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน ต่างๆ)แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่ต้องพยายามสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆให้สืบทอดไป ไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ อย่าได้ลบเลือน เมื่อเวลาผ่านไป เขาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เข้าสู่วัยทำงาน เขาคงจะรู้ดีว่าสิ่งที่ผ่านมาดีหรือไม่ดีอย่างไร

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง