บันทึกการประชุมหมู่บ้านหนองกง ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (แบบย่อ)

เริ่มประชุมเวลา 19.00 น. วันที่ 4 เม.ย. 53

1. วาระของผู้ใหญ่บ้าน
1.1 ชมรมเงินกู้เถื่อน : ขณะนี้มีชมรมเงินกู้อ้างว่าสามารถหาเงินกู้กับชาวบ้าน โดยต้องมีการลงหุ้นก่อน ที่ทำการของชมรมอยู่ที่ ต.ตาอ็อง ขอให้ชาวบ้านอย่าได้หลงเชื่อ เพราะชมรมดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและกำลังมีการดำเนินคดีอยู่

1.2 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะมาตรวจราชการเรื่องโครงการต้านภัยแล้ง ที่โรงเรียนบ้านตะตึงไถง ในวันที่ 5 เม.ย. 53 นี้ ในการนี้จะีมีการแจกสิ่งของ(ผญบ.เองก็ไม่ทราบว่าคืออะไร ?) โดยให้คัดเลือกตัวแทนแต่ละหมู่บ้านมารับของหมู่บ้านละ 4 คน ที่ประชุมจึงคัดเลือกจากผู้ทีี่มาประชุมโดยการโหวต

ในวันนั้นขอควา่มร่วมมือจาก อพปร. แต่งเครื่องแบบไปร่วมต้อนรับด้วย (งานนี้ไม่มีเบี้ยเลี้ยง)

1.3 กีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน : กีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านหนองกง หมู่บ้านตาเตียวพัฒนา และหมู่บ้านสุขสนาม ปีนี้จัดในวันที่ 11 เม.ย. 53 ณ โรงเรียนบ้านหนองกง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แ้ล้ว และไม่มีงบประมาณสนับสนุนจาก อบต. เช่นทุกปีที่ผ่านมา ผญบ.รับเป็นประธานและกำลังขอรับบริจาคทั้งในหมู่บ้านและ สส. เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย

1.4 ผ้าป่าสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดสามัคคีประชาคม : จัดขึ้นในวันที่ 13 เม.ย. 53 ผญบ.ได้รับซองมา 80 ซอง และแจกคุ้มละ 20 ซอง หากในแต่ละคุ้มประสงค์จะตั้งกองผ้าป่าของตัวเองเพิ่มเติมก็ทำได้เพื่อให้ได้เงินบริจาคมากขึ้น

1.5 การกวดขันวินัยจราจร : สภ.เมืองสุรินทร์ จะกวดขันวินัยการจราจรอย่างมากเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ขอให้ชาวบ้านทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมายจราจรด้วย

1.6 ประเพณีทำบุญก่อเจดีย์ทรายของหมู่บ้าน : ที่ประชุมหารือกันตกลงจัดในวันที่ 14-15 เม.ย. 53 แม้จะชิดกับงานอื่นๆ ได้แก่ 10-11 เม.ย. 53 เป็นงานก่อเจดีย์ทรายของโรงเรียนบ้านหนองกง 12-13 เม.ย. 53 มีงานก่อเจดีย์ทรายที่วัดสามัคคีประชาคม

1.7 การคัดเลือกทหาร : ปีนี้จ้ัดในวันที่ 7-10 เม.ย. 53 ณ โรงยิมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

2. วาระของสมาชิกสภา อบต.
2.1 วันผู้สูงอายุ : วันนี้จัดขึ้นในวันที่ 9 เม.ย. 53 ทาง อบต.ขอให้ส่งรายชื่อผู้ทีั่้จะรับของชำร่วยหมุ่้บ้านละ 20 คน ซึ่งทาง อบต.ก็หนักใจ แต่ก็ได้เดินสำรวจได้รายชื่อดังกล่าวมาแล้ว ขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ขออภัย แต่ไม่มีเวลามาพิจารณาอะไรนัก ในวันนี้จะมีการสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ และประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วย

2.2 ความไม่สะดวกในการก่อสร้าง : มีการสร้างถนนสองสามสายและวางท่อระบายน้ำอีกหนึ่งโครงการ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เลิกประชุม 20.30 น.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง