การสัมนาประวัติศาสตร์ืท้องถิ่นประวัติศาสตร์สามัญชน 19 มี.ค. 53

เมื่อวันศุกร์(19 มี.ค. 53) ที่ผ่านมาผมเข้าไปร่วมฟังการสัมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์สามัญชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มที่หนึ่ง โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประุชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการโรงเรียนสุรินธร จ.สุรินทร์


โครงการนี้ทราบคร่าวว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนให้ทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยรับการสนับสนุนทั้งการฝึกอบรมและงบประมาณจากทางโครงการ และทางชั้นเรียนภาษาเขมรที่บ้านภูมิโปนได้เข้าร่วมโครงการด้วย โดยการนำบทสวดทำขวัญภาษาเขมรมาแปลและสรุป(จริงๆ พยามทำท่าจะวิเคราะห์แต่ผู้วิเคราะห์ยังไม่ค่อยแข็ง เลยเห็นได้่แค่บทสรุป ) ซึ่งมีโรงเรียนหลายโรงทั่วจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย


ผมมาร่วมฟังเมื่อเวลา 11.00 น. ก่อนหน้านั้นก็มีการนำเสนอผลงานไปแล้วหลายกลุ่มโดยกำหนดเวลาให้กลุ่มละ 10 นาที ขอสรุปเฉพาะช่วงที่ผมได้ฟังดังนี้
1. จากเตียนมัยสู่เทนมีย์ โดย ร.ร.วีรวัฒน์โยธิน
ประวัติของหมู่้บ้านเทนมีย์ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยคร่าวๆ คือ อพยพมาจากบ้านเมืองที
2. สามชาติพันธุ์บ้านระกา โดย ร.ร.ศีขรภูมิพิัสัย
ประวัติการก่อสร้างหมู่บ้านระกา ม.14 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ซึ่งกลุ่มชาติพันธ์ ลาว กุย และเขมร อพยพเข้ามาอาศัยด้วยกัน
3. ชีวประวัติหลวงปู่ดุลย์ โดย ร.ร.บ้านเมืองที
ชีวประวัติของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์ (ท่านมรณภาพไปนานหลายสิบปีแล้ว)
4. ประเพณีแซนโฏนตา โดย ร.ร.บ้านไพลขลา
ประเพณีชาติพันธุ์เขมรในท้องถิ่นที่มีการผสมความเชื่อของชาติพันธุ์ลาวที่อาศัยในชุมชนเดียวกันเข้าไปด้วย
5.ดุงกูยหัว-บ้านกูยสร้าง โดย ร.ร.สำโรงทาบพิทยาคม
แนวคิด คติ วิธิการและอุปกรณ์ในการสร้างบ้านของชาวกูย
6.ย้อนรอยการทำนา้บ้านประทุน โดย ร.ร.บ้านประทุนอายอง
การทำนาจากอดีตถึงปัจจุบัน ผมอาศัยการทำนาหยอดต่อมาค่อยใช้ควายและรถไถต่อมาเป็นลำดับ เดิมผมคิดว่าแต่ว่ารูปแบบการทำนาแบบใช้ควายไถนานั้นมีมาเนิ่นนานแล้ว แต่สำหรับบ้านประทุนนั้นรูปแบบนี้ยังเกิดมาไม่นานเท่าไหร่

สำหรับตอนบ่ายนั้น จะเป็นการร่วมเขียนประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์แต่ผมกลับมาทำงานต่อ


ข้อสังเกต
ผมก็มีข้อสงสัยหรืองงๆ กับเรื่องที่นำเสนอสองสามอย่างดังนี้
1. โจทย์วิจัยที่ไม่เป็นโจทย์ - จำได้คร่าวๆ "หมู่้บ้าน ก. เป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยร่วมกัน มีการผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมระหว่างกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข" อะไรทำนองนี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อความนี้มีคำถามอะไรบ้าง บางทีมันน่าจะเป็นข้อสรุปซะมากกว่าจะเป็นโจทย์วิจัย

2. ผมไม่แน่ใจว่ารู้แล้วได้อะไร - หลังจากกลุ่มหนึ่งอธิบายถึงคติ วิธีการการสร้างบ้านแบบโบราณอย่างละเอียดยิบ พร้อมตบท้ายด้วย ว่าบ้านแบบนี้เหลืออยู่หลังเดียวในอำเภอ เพราะคนเดี๋ยวนี้หันไปสร้างบ้านปูนแบบสมัยใหม่กันหมดแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าวิธีสร้างบ้านแบบนี้จะใ้ช้ประโยชน์อะไร เมื่อเราเองก็ไม่อยู่บ้านแบบนี้แล้ว ? หรืออาจจะมีแต่ก็ไม่ได้นำเสนอให้ทราบ

อีกกรณีหนึ่งก็คือประวัติหมู่บ้าน ประวัติบุคคล หลังจากรู้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไร? ก็น่าบอกด้วย (จริงๆ มันเพื่อตอบโจทย์วิจัย แต่ตัวโจทย์เองก็แปลกๆ ตั้งแต่แรกแล้ว)


จริงๆ ผลการวิจัยต้องอ่านจากเอกสารที่นำเสนอซึ่งผมก็ไม่ได้ทำเช่นนี้ ข้อสังเกตของผมอาจจะมองจากมุมที่ใ้ช้เวลาเล็กน้อยแถมไม่ไ้ด้ติดตามรายละิเอียดมากพอก็ได้

เพิ่มเติม
- ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง