ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

เนื่องจากมีโอกาสเดินทางผ่านจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้มีโอกาสแวะเยี่ยมชม ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศน์ เป็นตึกโบราณาตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืัอง จังหวัดปราจีนบุรี


เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์ ) ผู้สร้างตึกหลังนี้เป็นอดีตผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและสมุหเทศาภิบาลมณฑลบูรพา หลังจากไทยได้ทำสัญญายกเมืองเสียมราฐ พระตะบองและศรีโสภณให้ฝรั่งเศส ใน พ.ศ. 2448 ท่านได้อพยพครอบครัวพร้อมกับราษฎรที่ติดตามมาเป็นจำนวนมาก เพื่อมารับราชการในกรุงเทพฯ ต่อมาท่านได้ขอพระบรมราชานุญาตปลูกสร้างบ้านเรือนอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วย


สำหรับอาคารหลังนี้ท่านได้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 จุดประสงค์ตอนแรกเพื่อให้สำหรับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาึตึกนี้หลังนี้ได้ถูกนำทูลเกล้าถวามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประทานให้กับเจ้าจอมสุวัทนาในเวลาต่อมา ภายหลังพระองค์ประทานให้แก่ทางราชการและได้รับการปรับปรุงให้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด เปิดให้บริการกับผู้ป่วยครั้งแรกในปี 2484


ปัจจุบันอาีีคารหลังนี้ถูกให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของเจ้าพระยาอภัยภูเบศและพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย เนื่องจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลนำร่องการแพทย์ไทยอีกด้วย


คณะพวกเราไปถึงบ่ายๆ แล้ว นอกจากคณะพวกเราประมาณสามสิบคน ก็เห็นกลุ่มผู้สูงอายุกับเด็กนักเรียนเข้ามาชมด้วยกันอีกสองสามคนรถบัสเห็นจะได้ ในบริเวณโรงพยาบาลนี้นอกจากตัวอาคารที่เราเดินชมได้แล้ว ด้านหลังของอาคารจัดเป็นสวนอย่างสวยงามเหมาะสมกับการนั่งพักผ่อน


เนื้อหาในการจัดแสดงอาจจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ประวัติของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เรื่องของการอพยพผู้คนจากเมืองพระตะบอง การก่อสร้างอาคารหลังนี้(ซึ่งเป็นการสร้างตามแบบอาคารหลังเดิมที่เมืองพระตะบอง) การสืบเชื้อสายในวงตระกูลของท่าน


อีกส่วนหนึ่งเป็นการแสดงประวัติของแพทย์แผนไทย จำได้คร่าวๆ ว่าที่มีหลักฐานปรากฎก็ในช่วงอยุธยาเพราะมีตำแหน่งขุนทางที่เป็นแทพย์ ผู้ที่เป็นแพทย์หลวงก็จะได้กระบองอาญาสิทธิ์มีสิทธิ์จะเก็บพืชสมุนไพรจากที่ใดก็ได้ แต่มาความนิยมก็ลดลงไปตามลำดับเนื่องจากการแพทย์แผนตะวันตกได้เข้ามามีบทบาท จะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาในช่วงในกี่ปีมานี้


วัตถุสิ่งของที่จัดแสดงไม่ได้มีจำนวนมากนักคงจะเลือกมาเฉพาะที่สำคัญ ดูเหมือนว่าสิ่งที่ผู้จัดอยากจะให้เราชมมากกว่าคือสถาปัตยกรรมของตัวอาคารเอง ที่มีความสวยงามแปลกตาและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีมากผมอยู่ที่นี่ร่วมชั่วโมงก่อนจะเดินทางต่อ ก่อนไปก็มีหลายคนไม่ลืมจะแวะไปเยี่ยมชมซื้อยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ติดมืกลับไปด้วย

เพิ่มเติม
- ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull