โครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” : ร้องเพลงชาติเพื่อความสามัคคี

โครงการนี้เป็นการจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติร่วมกัน โดยให้แต่ละจังหวัดผลัดกันร้องเรียงตามลำดับตัวอักษร สำหรับจังหวัดสุรินทร์นั้นได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 25 พ.ย. 2552


ผมเดินเท้าจากที่ทำงานไปที่จุดนัดหมายคือ อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ปรากฏว่ามีผู้คนจากหลากหลายภาคส่วนมากชุมนุมก่อนหน้านั้นแล้ว ตอนท้ายๆ แถวที่ผมไปยืนนั้นส่วนมากเป็นประชาชนทั่วไปหรือบุคลากรในหน่วยราชการที่มาไม่ทันเพื่อน(อิอิ)

หลายๆ คนเตรียมธงชาติไปเอง แต่ผมไปมือเปล่าก่อนจะซื้อธงจากพ่อค้าในงานด้ามละ 10 บาท ที่เขาทำมาขายนี้จะมีด้ามธงที่ยาวกว่าปกติ เพื่อให้เวลาที่โบกเหนือระดับศีรษะจะทำให้ดูสวยงามดี

ระหว่างนั้นพิธีกรได้นัดแนะขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ และซ้อมสองครั้ง สลับกับการกล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้

หลายๆ คนเตรียมธงชาติไปเอง แต่ผมไปหาซื้อจากพ่อค้าด้ามละ 10 บาท ธงที่เขาทำมาขายนี้จะมีด้ามที่ยาวกว่าปกติ เวลาที่โบกเหนือระดับศีรษะทำให้ดูสวยงามดี งานนี้ใครไม่มีธงไปด้วยแทบจะไม่มีอะไรให้ทำเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่คือการโบกธง

ครั้งถึงเวลาที่กำหนดคือ 17.51 น. เราก็โบกธงก่อนร้องเพลงชาติประมาณ 9 นาที เมื่อร้องเพลงชาติทุกคนจะหยุดโบกและลดธงไว้ที่ระดับหน้าอก ครั้นจบเพลงแล้วก็โบกธงต่ออีกประมาณ 30 วินาที ก่อนจะร้องสดุดีมหาราชและสดุดีมหาราชินี และแยกย้ายกันกลับในที่สุด

กลับมาแล้วก็ลองค้นข้อมูลโครงการนี้มาอ่านดู วัตถุประสงค์ของโครงการ "เพื่อให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ "

ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ากิจกรรมที่ทำจะช่วยอะไรได้ น่าจะกลับไปหา่สาเหตุว่าทำไมไม่สามัคคีแล้วไปแก้ที่เหตุ ระหว่างนั้นก็นึกถึงโครงการพับนกกระดาษเมื่อปี 47 ไปพลางๆ ด้วย

ความคิดเห็น

suvachan charnchiew กล่าวว่า
การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติรูปแบบนี้ เป็นห่วงเรื่องงบประมาณที่จะต้องนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม กว่าจะครบทุกจังหวัดนั้นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศอย่างมากมายทีเดียว
เป็นห่วงด้านเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้มีการทำสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ มากมาย เกรงว่าจะเกินความสามารถในการบริหารจัดการ และนำพาประเทศไปสู่การเป็นหนี้เป็นสินอีกครั้ง

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง