การปรับแต่ง Notepad ++ กับ Python

ผมทดลองเขียน Python โดยใช้ Notepad++ แทน IDLE ที่ใช้ประจำ พบปัญหาคือเมื่อพิมพ์ชุดคำสั่งตามตัวอย่างกลับรันไม่ผ่าน เมื่อไปเอาแฟ้มตัวอย่างมารันก็ผ่านทั้งๆ ที่ดูแล้วทั้งสองแฟ้มไม่ต่างกันเลย


ผมเลยใช้ Notepad++ และ IDLE เปิดแฟ้มดูพร้อมๆ กัน ก็ถึงบางอ้อ เพราะใน Python จะมองชุัดคำสั่งเป็นบล็อกก็ต่้อเมื่อมีย่อหน้าเท่ากัน ซึ่งใน IDLE จะเติมการเคาะว่างให้โดยอัติโนมัติ ส่วนใน Notepad++ จะใช้การเพิ่ม TAB ให้แทน ปัญหาเกิดขึ้นเืมื่อบางทีเราอาจจะมีการแก้ไขการเยื้องทำให้เผลอลบ TAฺB ออก และใช้เคาะว่างมาบ้าง แม้ว่าเมื่อมองจากหน้าจอจะเห้นว่าชุึดคำสั่งเยื้องเท่ากัน แต่ตัวแปลภาษาจะมองว่าไม่เท่ากัน


ส่วนแนวทางแก้ไขคือ เข้าไปตั้งค่าให้ Notepadd++ เพิ่มย่อหน้าโดยการแทรกเฉพาะเคาะว่างเท่านั้น โดยตั้งที่เมนู Setting > Preferences ไปที่แท็บ MISC แล้วไปที่ส่วน Tab Setting ทำเครื่องหน้าหน้าตัวเลือก replace by space

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง