เวทีเรียนรู้สู่รากเหง้าชาวสะเร็น "แซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ" ตอน 2/3

บทความนี้เป็นบทความต่อเนื่องจาก "เวทีเรียนรู้สู่รากเหง้าชาวสะเร็น "แซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ" ตอน 1/3 "

1.ลองทำดูให้รู้จริง
สำหรับวันที่สองเรื่มต้นหลังจากทำกิจกรรมกลุ่มพอคุ้นเคยกันดีแล้ว เราได้แบ่งผู้เข้าฐานเรียนรู้ "ลองทำดูให้รู้จริงๆ" จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้ลองทำขนมและเตรียมเครื่องเซ่นที่ใช้ในประเพณีแซนโฎนตาด้วยตัวเอง

เราได้แบ่งผู้เข้าร่วมเป็นห้ากลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเดิมจากเมื่อวาน ให้แต่ละกลุ่มเข้าฐานที่มีกิจกรรมต่างๆ พร้อมวิทยากรประจำคอยให้ความรู้พร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฎิบัติ แต่ละฐานจะใช้เวลาประมาณ 2 ชม. สำหรับฐานต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ฐานที่ 1 ขนมข้าวต้มใบกล้วยฐานที่ 2 ขนมกันเตรือมฐานที่ 3 ขนมฝักบัวฐานที่ 4 ขนมนางเล็ดฐานที่ 5 การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้

ฐานสุดท้ายจะช้ากว่าเพื่อนนิดหน่อยเพราะต้องรอของเซ่นมาจากฐานอื่นๆ

จากนั้นทุกกลุ่มก็มาร่วมกันและช่วยอภิปรายภายในกลุ่มถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากแต่ละฐาน และออกมานำเสนอสิ่งที่ตนเองได้รู้ให้กลุ่มอื่นๆ ได้ฟัง โดยพูดถึงกรรมวิธีทำขนมหรือเครื่องเซ่น ผลพลอยได้จากกิจกรรมอื่นเช่น การทำขนมกันเตรือมค่อนข้างยุ่งยาก เมื่อทำขนมชนิดนี้มักจะช่วยเหลือกันไปมาในหมู่เพื่อนบ้านเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนด้วย ส่วนขนมอื่นๆ ก็ลักษณะเดียวกัน

2. สัมผัสความหมาย...สายใยกตัญญู
เป็นการชวนคิดชวนคุยกับภูมิปัญญาชาวบ้านสองท่าน คือคุณยายหลง ศรีเศษ จากบ้านหนองเหล็ก ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ ท่านเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมลาวกับคุณตาเทียม ทะเลรัมย์ ซึ่งเป็นเขมร มาพูดถึงความสำคัญของประเพณีนี้โดยเน้นที่ประเพณีโดนตาที่เกี่ยวข้องกับความกตัญญูและความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นหลัก


คุณยายหลงเปรียบเทียบประเพณีเข้าสารทของลาวว่ามีอะไรคล้ายกับของเขมร คุณตาเทียม เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเพณีในยุคปัจจุบันว่า เดี่ยวนี้จัดเฉพาะในครอบครัวหรือญาติที่ใกล้ชิดกัน ไม่เชิญคนอื่นๆ ในวงกว้างมาแลกเปลี่ยนกันเซ่นเหมือนในสมัยก่อน

ภูมิปัญญาทั้งคู่เล่าเรื่องถึงความสัมพันธ์ของการแซนโฎนตาที่มีความสำคัญกับผู้สูงอายุมาก เมื่อถึงเวลาก็คอยมองหาลูกหลานว่าจะมาเมื่อไหร่ สุขทุกข์อย่างไรบ้าง ญาติพี่น้องที่ห่างไกลก็ได้มาพบกันในวาระพิเศษเยี่ยงนี้

หลังจากนั้นเป็นพิธีแซนโดนตาด้วยคุณตาหลง ศรีเศษพาพวกเราทำพิธีพร้อมอธิบายให้ฟังโดยละเอียด ก่อนจะเป็นพิธีปิดโดย ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน

ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
วิทยาครับ "ภูมิปัญญา" ไม่ใช่ "ภูมิปัญหา" ในตอนที่ ๒ สายใยความกตัญญู จ๊ะ
Wittaya Wijit กล่าวว่า
แก้แล้ว ขอบคุณครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง