การประชุมสัมนาวิชาการ ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน : ยุทธศาสตร์มุ่งสู่มาตรฐานสากล ณ มรภ.สุรินทร์ ตอน 1/2

การประชุมสัมนาวิชาการครั้งนี้จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันพุึธที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ ห้องไพฑูรย์ (อาคาร 30 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผมทราบข่าวจากหน้งสือประชาสัมพันธ์ที่ส่งถึีงหน่วยงาน จึงขออนุญาตผู้บังคับบัญชา่เข้าร่วมสัมนาด้วย


หลังจากรับฟังเนื้อหาในการสัมนาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่าที่มาที่ไปของการสัมนาครั้งนี้เกิดจากที่ทาง มรภ.สุรินทร์ มีความสนใจในการนแสดงพื้นบ้านเป็นพิเศษ หลังจากได้มีโอกาสจัดคณะนักแสดงออกไปทำการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับนานาชาติมามาหลายปี ทาง มรภ.จึงได้ริ่เ่ริมเทศกาลการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ( Surin International Folklore Festival : SIFF) ตั้งแต่ปี และจัดต่อเนื่องทุกปีมาึจนถึงครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 4 ในปี 2552

เนื่องจากนำการแสดงพื้นบ้านไปแสดงในเวทีนานาชาติจำเป็นต้องมีการปรับปรุังรูปแบบการแสดงให้มีความเหมาะสมกับผู้ชมต่างชาติ การสัมนาครั้งนี้จึงเป็นการทำความเข้าใจและค้นหาแนวทางดังกล่าว (ในทีนี่้เขาเรียกว่า ยุทธศาสตร์ แต่ผมไม่ใช้เพราะฟังแล้วรู้สึกว่างงๆ )

สำหรับกิจกรรมในการสัมนานั้น ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดโดยผู้่ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มาเป็นประธาน จากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกีียรติให้กับศิลปินพื้นบ้านสุรินทร์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ ต่อมาเข้าสู่ช่วงการบรรยายและการเสวนา ซึ่งจะขอสรุปย่อให้ฟังพร้อมลิงก์ไปที่เอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

1. การอนุรักษ์ดนตรี เพลง ศิลปะการแสดง ในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) โดยอาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาเป็นการกล่าวถึงแนวคิดใหม่ๆ ในวงวิชาการเกี่ยวกับโบราณคดี "มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้" (Intangible Cultural Heritage)และการนิยามความหมาย, อนุสัญญามรดกโลก(World Heritage Convention)ที่ทำหน้าที่คุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ, ตัวอย่างของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว อ่านเอกสารประกอบคำบรรยายได้ที่นี่

2. การพัฒนาดนตรีและการแสดงพื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ ราชบัณฑิต

อ.สุรพลให้แนวทางถึงการพัฒนารูปแบบการแสดงให้เป็นสากล เนื้อในเอกสารประกอบการบรรยายอาจจะดูไม่มากนัก แต่ในการบรรยายแต่ละข้อท่านก็ยกตัวอย่างพร้อมแสดงท่าประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเพราะท่างทางในการรำ นอกจากนี้ท่านได้พูดถึีง"ความเป็นสากล" โดยยกตัวอย่างของการจัดการสัมนาในครั้งนี้มาวิจารณ์ไล่ตั้งแต่ป้ายการสัมนา พิธีการ การจััดเวที ฯ แสบๆ คันๆ ดีเหมือนกัน อ่านเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่

3. บทบาทมหา่วิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ อธิการบดี มรภ.สุรินทร์
เนื้อหาในช่วงนี้เป็นการพูดถึงหลักสูตรของ มรภ.สุรินทร์ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดัับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก "การพัฒนาภูมิภาค" ที่ดูท่านจะเน้นและภูิมิใจมากเป็นพิเศษ อ่านเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่

บทส่งท้าย
ในการสัมนาครั้งนี้ใช้เวลาเต็มวันและมีเนื้อหามาก ผมจึงแบ่งบทความออกเป็นสองตอน โดยตอนที่สองจะเป็นเสวนาในช่วงบ่าย 3 รายการ และความเห็นของผมต่อการสัมนาในครั้งนี้ ขอเชิญติดตามได้ในเร็ววันนี้

อื่นๆ
- ชมภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่นี่
- ติดตามบทความตอนที่สอง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง