การประชุมเชิงปฎิบัติการฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 52 ที่ผ่าน ผมได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน จัดโดย สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำันักงาน กศน. ณ ห้องประชุมเกรียงไกร กศน.อุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงานจาก กศน.ร้อยเอ็ด, กศน.ศรีษะเกษ และ กศน.อุบลฯ เจ้าของสถานที่


ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน ถือว่าเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการก็ได้ ระบบนี้จะทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของห้องสมุดประชาชนทุกแห่งในประเทศเพื่อใช้ในการประมวลเป็นสารสนเทศ ข้อมูลที่รวบรวมไว้แบ่งเป็น 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลคณะกรรมการ, ข้อมูลบุุคลกร ,ข้อกำหนดการใช้งาน และข้อมูลงบประมาณ

ระบบฐานข้อมูลนี้ในเบื้องต้นจะอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเป็นหลัก แต่ประโยชน์อื่นๆที่ได้รับคือ แต่ละห้องสมุดจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดอื่นๆ ได้ด้วย ในอนาคตจะมีการปรับปรุงระบบให้สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในหมู่บรรณารักษ์ได้มากขึ้น

กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วยการรับฟังคำบรรยายเบื้องต้นและเริ่มปรับปรุงข้อมูลของห้องสมุดในสังกัดที่เคยมีการรวบรวมไว้แล้วตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งทาง กศน.สุรินทร์ ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยก่อนเดินทางกลับเมื่อ 16.30 น.

สำหรับบุคคลทั่วไปนั้น ก็สามารถใ้ช้งานระบบฐานข้อมูลนี้ได้เ่ช่นกัน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สืบค้นข้อมูลห้องสมุด จากนั้นคลิ๊กเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหา(หมายเลข 1) (แนะนำให้เลือกข้อมูลพื้นฐานก่อน เพราะจะได้เห็นรูปภาพอาคารสถานที่ และสภาพภายใน) จากนั้นก็มาระบุเงืือนไขในการค้นหา(หมายเลข 2) และกดปุ่ม Search (หมายเลข 3)


ท่านก็จะได้รายชื่อของห้องสมุด ซึ่งสามารถดูข้อมูลแต่ละแห่งได้โดยกดที่ลิงก์ View ที่อยู่ด้านหลัง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง