Khwao Srinarin Community Telecenter


เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมได้มาโอกาสแวะไปเยี่ยมศูนย์ไอซีทีชุมชน กศน. เขวาสิรินทร์ เนื่องจากทางผู้ดูแลขอให้ไปช่วยติดตั้ง Access Point ให้ สำหรับรายละเอียดการติดตั้งคงไม่มีอะไรมาเล่า เพราะที่อยากจะเล่าคือเรื่องของ ศูนย์ ICT ชุมชน มากกว่า

ศูนย์ ICT ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สำหรับแนวคิดของโครงการนี้คือทางกระทรวง ICT พิจารณาชุมชนที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่วางไว้ จากนั้นก็จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ แล้วมอบให้ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำและตัวแทนของชุมชน


สำหรับในจังหวัดสุรินทร์นั้น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานคือสำนักงานสถิติจังหวัด ซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียดข่าวคราวของ ศูนย์ ICT ต่างๆ ได้จากข่าวศูนย์ ICT ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

สำหรับศูนย์แห่งนี้ทาง กศน.เองได้มีส่วนร่วมในการประสานงานตั้งแต่แรกและตั้งอยู่ในอาคารของ กศน. ก็เลยมีเจ้าหน้าที่ของ กศน. เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะหน่อย หากท่านลองดูศูนย์อื่นๆ จะเห็นว่าหลายๆที่ก็ดูแลโดยหน่วยงานอื่นๆ หรือวัดก็มี

ปกติรัฐบาลสนับสนุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาเป็นหลัก คราวนี้เป็นการมอบให้กับชุมชนจัดการเรื่องนี้เลยดูจะแปลก หรืออาจจะไม่แปลกก็ได้หากมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นที่เริ่มกันมานานพอสมควรแล้ว ส่วนจะได้ผลมากน้อยเพียงใคคงต้องดูกันต่้อไป วันนี้มาแนะนำกันก่อน ต่อไปคงมีโอกาสแวะไปช่วยอะไรมากขึ้นกว่านี้

เพิ่มเติ่ม
- ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ครับ
- เนื่องจากชื่อของศูนย์นั้นใช้ทับศัพท์ ICT มาเลย ผมเลยใ้ช้คำนี้สำหรับคำว่า ไอซีที(ภาษาไทย) อื่นๆ ด้วย จะได้เหมือนกันให้หมด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง