การอบรมหลักสูตร "การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลจังหวัดเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด"

โครงการอบรมนี้จัดโดยสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 มรภ.สุรินทร์ วันที่ 14-15 ก.ค. 52 เนื้อหาต่อเนื่องจากการอบรมเรื่อง "การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย"

แม้ชื่อโครงการดูสับสนหน่อยแต่จริงๆ ก็ไม่มีอะไรมาก เป็นการย้ายข้อมูลจาก "ฐานข้อมูลจังหวัด" เข้าสู่ "ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด" ที่อยู่กระทรวงมหาดไทยโน่น เนื้อหาหลักๆ ของการอบรมไม่ได้พูดถึงการโอนย้ายข้อมูลมากนัก แต่เป็นการแนะนำการติดตั้งและจัดการระบบฐานข้อมูลมากกว่า

ได้คุยกับวิทยากรแล้วท่านก็บอกว่าจุดประสงค์หลักคือ อยากให้หน่วยงานต่างๆ ทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยมีการจัดการฐานข้อมูลอย่างไร มีตาราง ฟิลด์ เรคคอร์ด อย่างไร นำข้อมูลเข้าออกอย่างไร เพื่อที่จะได้เตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เมื่อถึงเวลาต้องนำส่งข้อมูล

ในการอบรมนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ Oracle 10g ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้ือมูลที่ใช้ในโครงการฐานข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยมาให้เราได้ทดลองใช้งานกัน เนื้อหาโดยสรุปมีดังนี้

1. ความเป็นมาของโครงการฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
2. การติดตั้งและทดสอบใช้งาน Oracle 10g
ฐานข้อมูล Oracle 10g เป็นผลิตภัณฑ์ของ Oracle ซึ่งมีหลายแบบ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชัน Express มาทดลองใช้ฟรีได้จากหน้าดาวน์โหลด
ในการอบรมครั้งนี้เมื่อทดสอบใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แรม 256 MB นั้น ตอนติดตั้งใช้เวลาชั่วโมงกว่า หลังจากติดตั้งเสร็จแ้ล้วเครื่องก็อืั้ดอย่างมากตลอดการอบรมเลย เมื่อติดตั้งเสร็จก็มีการทดลองใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SQL+ เพื่อเ้ข้าไปจัดการฐานข้อมูลแบบ Text Mode

คำสั่ง SQL ของ Oracle นั้นดูๆ ไปแล้วจะยาวและซับซ้อนกว่าของ MSSQL Server และ Mysql ที่ใช้งานอยู่ นอกจากนี้ยังไม่มีคำั่สั่ง show databases ซะอีก เจอแบบนี้ไปไม่เป็นเลย

3.โปรแกรม Sql Developer
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม SQL Client ที่ำทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูลผ่าน Graphic Mode เป็นโปรแกรมที่ต้องติดตั้งแยกกันต่างหากจาก 10g มีการทดลองใช้นำเข้าโครงสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ แฟ้้ม sql ที่เตรียมมาไว้ การกำหนดชื่อผู้ใช้ระบบ การดัมพ์ฐานข้อมูลเข้าและออกระหว่างผู้ใช้


4. การถ่ายโอนฐานข้อมูล
ส่วนสุดท้ายนี้เป็นการสาธิตการถ่ายโอนฐานข้อมูล โดยส่งโครงสร้างฐานข้อมูลออกไปในรูป CSV เพื่อป้อนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel หลังจากนั้นก็นำข้อมูลกลับเข้ามาในฐานข้อมูล เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สรุป
การอบรมสองวันนี้ก็ช่วยเพิ่มความเข้าใจในเรื่องระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยมากขึ้น ทำให้เห็นแนวโน้มว่าต่อไปในอนาคตทุกๆ หน่วยงานราชการไทยก็คงจะเดินไปในแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานแลกเปลี่ยนกันได้สะดวกมากขึ้น ทางกระทรวงศึกษาก็คงจะมีโครงการลักษณะนี้เช่นกันในอนาคต

อีกประการหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้ทำความคุ้นเึคยกับระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle อันแสนโด่งดังอีกด้วย ซึ่งจะว่าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คล้ายกับ MSSQL ที่เคยอบรมมาเหมือนกัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง