ความเป็นเอกภาพหลายรูปแบบ

ช่วงนี้ท่านจะได้เห็นวลีหรือคำต่างๆ เกี่ยวกับความสมัครสมานสามัคคีมากมาย มากจนจำไม่ได้และไม่รู้่ว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ คำบางคำก็มีหลายความหมายได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่นคำว่าเอกภาพ เมื่อสังเกตจากวัดใกล้ๆ บ้านจะมีเอกภาพหลายรูปแบบดังนี้

1.เอกภาพแบบข้าวทิพย์

(ที่มา : เว็บไซต์สุรนารีซิตี้ดอทคอม)
เมื่อกวนข้าวทิพย์ ที่ทุกคนจะนำถั่ว น้ำมันงา ข้าวเหนียว น้ำตาล นม ฯลฯ มาเทรวมกันและกวนในกะทะจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน เอกภาพแบบนี้ทำให้ส่วนประกอบแต่ละชนิดเสียลักษณะของตนเองไปกลายเป็นส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ และผลิตภัณฑ์นั้นจะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด

2.เอกภาพแบบสำรับภัตตาหาร

(ที่มา : เว็บไซต์วัดจันทาราม(ท่าซุง) )
เมื่อเราจะถวายภัตตาหารในวันพระ จะมีการจัดสำรับอาหาร อาหารแต่ละชนิดจะถูกจัดในถ้วยเล็กๆไม่ปะกันกันรวมกันเป็นสำรับสำหรับประเคนต่อไป เอกภาพแบบนี้ส่วนประกอบแต่ละชนิดยังสามารถรักษาลักษณะของตนเองไว้นี้ เมื่อรวมกันแล้วก็ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะ(หรือรสชาติ)ที่แตกต่างกันนี้ทำให้สำหรับนั้นน่ารับประทานมากขึ้น

มีคนไม่น้อยเชื่อความเป็นแบบภาพมีเพียงรูปแบบเดียว คือเอกภาพแบบข้าวทิพย์ ทุึกคนต้องเป็นเหมือนกันทั้งหมด คนที่แตกต่างถือว่าเป็นปัญหา ต้องมีมาตรการต่างๆ มาเปลี่ยนให้เหมือนกับกลุ่มใหญ่ เป็นผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย

ถ้าเอาแนวคิดของคนเหล่านี้มาใช้โดยไม่ดูบริบท ก็ให้นึกถึงการที่เราถวายภัตตาหารโดยเทอาหารรวมกันทั้งหมด (ได้ยินว่าพระบางรูปที่เคร่งมากๆ ท่านก็ทำแบบนั้น) ถ้าทำอย่างนั้นจะได้ประโยชน์อะไร?

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง