การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การนำเข้ามูลในระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย

จากการที่ สนง.จังหวัดสุรินทร์ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเรื่องฐานข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ทางหน่วยราชการต่างๆ ได้เตรียมข้อมูลไว้นั้น ถึงเวลาที่จะป้อนข้อมูลจริงๆ ในการรอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นสองรุ่นระหว่าง 2-3 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 (อาคาร 30) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การบรรยายเรื่อง การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาไทยและจังหวัด ,มาตรฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
คุณวรรณภาจากศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื้อหาเป็นการเล่าถึงความเป็นมาของโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (ผมเคยเขียนไว้ในบล็อกแล้ว) ซึ่งความยากลำบากคือ การรวบรวมข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบต่างๆ กระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

เนื้อหาส่วนใหญ่ดูเหมือนเกี่ยวกับกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศที่อยู่ในสำนักงานจังหวัดมากกว่าจะเป็นหน่วยราชการทั่วไป แต่ก็ดีที่ได้ฟังถือว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับวิชาระบบฐานข้อมูลก็แล้วกัน ผมขอเล่าเฉพาะคำศัพท์ที่น่าสนใจที่วิทยากรพูดให้ฟังแล้วไม่เข้าใจ ต้องลองค้น Google เพิ่มเติม ดังนี้

Maintainance Agreement(MA) - ได้ยินวิทยากรบรรยายว่า "ทางหน่วยงานเราได้ทำ MA ไว้แล้ว ทางบริษัทฯ ต้องแก้ไขฐานข้อมูลให้" เมื่อค้นดูคำแปลตรงตัวว่า ข้อตกลงในการซ่อมบำรุง

ด้วยเหตที่เวลาเราซื้ออุปกรณ์หรือซอพท์แวร์เข้ามา ผู้ขายก็จะดูแลซ่อมบำรุงให้ในช่วงเวลารับประกัน เมื่อพ้นระยะนี้แล้วก็ไม่มีภาระผูกพันต้องมาดูแลอะไรอีก อุปกรณ์บางอย่างที่ราคาแพงและซับซ้อนมากๆ ก็ยากที่จะหาบริษัทอื่นมาซ่อมบำรุงได้

เพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้จะต้องมีการทำข้อตกลงตั้งแต่ตอนซื้อสินค้าว่า ถึงแม้พ้นระยะประกันแล้วทางผู้จำหน่ายก็จะต้องเข้ามาซ่อมบำรุงอุปกรณ์นี้ให้หน่วยงาน โดยสามารถคิดค่าใช้จ่ายในอัตราที่กำหนดไว้ (ตัวอย่างของ MA )

Extract ,Transform ,Load (ETL) - เป็นกระบวนการในการนำข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ มาแปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบที่เราต้องการ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ) ส่วนวิธีแปลงรูปแบบง่ายที่สุด(แต่เหนื่อยที่สุด)ที่เราก็ทำกันมานานแล้วก็คือ ใช้คนป้อนข้อมูลเหล่านี้ไปในรูปแบบใหม่นั่นเอง

Goverment Data exchange(GDX) - เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนในการฐานข้อมูลของภาครัฐ อ่านรายละเอียดได้จากสไลด์ของ สบทร.

Data Cube - เป็นแนวคิดในการเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล ทำให้สามารถดึงออกมาวิเคราะห์ได้ง่าย ดูรายละเอียดได้จากสไลด์นำเสนอวิชาสารสนเทศเพื่อการบริหารและสารสนเทศเพื่อการกำหนดนโยบาย


สำหรับช่วงบ่ายเป็นการทดลองเข้าไปป้อนข้อมูล ซึ่งก็ไม่ซับซ้อนอะไรนักเพียงแต่เวลาทดลองจริงๆ ความเร็วในการเชื่อมต่อช้าเหลือเกิน โชคดีที่ตอนเช้าได้ลองเข้าไปดูแล้ว คิดว่ากลับมาป้อนที่หน่วยงานในภายหลังได้

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลสารสนเทศได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยได้เช่นกัน

เพิ่มเติม
- ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง