การต่อใบขับขี่จักรยานต์ (5 ปี)

- หลักฐานที่ใช้คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ,ใบรับรองแพทย์ และใบขับขี่เดิม
- ท่านต้องเข้ารับการอบรม 1 ชม. ที่เจอคือ เจ้าหน้าที่ให้นั่งดูวิดิโอ
- มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วย เช่น เรื่องตาบอดสี เป็นต้น
- เสียค่าใช้จ่าย 255 บาท ใช้เวลาครึ่งวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง