การอบรม"การสร้างสื่อการสอนตามมาตรฐาน SCORM"

กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดการอบรม "การสร้างสื่อการสอนตามมาตรฐาน SCORM" ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิ.ย. 52 ณ กศน.ภาคตัวออกเฉียงเหนือ สำหรับโครงการนี้ผมเข้าร่วมได้เพียง 3 วันเพราะมีภาระกิจอย่างอื่น

เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างสื่อโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Photoshop , Flash , Captivate ,Dreamweaver และการนำสื่อเหล่านั้นมารวบรวมให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน SCORM เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้


สำหรับเรื่อง SCORM นั้นเป็นเป็นความรู้ใหม่ ได้มีโอกาสรับฟังถึงวิธีการสร้างผลิตสื่อการเรียน ตั้งแต่การรวบรวมเนื้อหา แบ่งเป็นหน่วยการเรียนย่อยๆ และรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นโดยใช้โปรแกรม Reload Editor เข้ามาช่วย

ในการอบรมนี้กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องผลิตสื่อออกมา 1 ชิ้น ซึ่งผมเสนอเรื่อง"การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" ซึ่งนำเสนอโดยการจับภาพวิดิโอหน้าจอพร้อมบรรยาย แต่ไม่สามารถผลิตได้เรียบร้อยเนื้อจากผมไม่ได้อยู่เต็มเวลา ทำได้แค่จับภาพหน้าจอจนเสร็จแต่ยังไม่ได้ใส่คำบรรยาย ด้วยเหตุที่ต้องเดินทางกลับก่อนผมจึงเอาเนื้อหา E-learning ที่ทำไว้ใส่ไปแทนก่อน ส่วนหัวเรื่องที่เสนอก็ติดไว้ก่อน


โอกาสนี้อาจารย์ศรีเชาวน์ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้แนะนำโปรแกรม Captivate 3 ให้กับเพื่อนๆ ด้วยโดยจัดเวลาให้ประมาณ 1 ชม.

ข้อสังเกตที่พบในการอบรมครั้งนี้คือเรื่องเนื้อหา มีผู้เข้ารับการอบรมไม่กี่คนที่มีเนื้อหาเป็นของตนเอง ส่วนที่เหลือนำมาจากแหล่งอื่นๆ เนื้อหาเหล่านี้หากใช้แค่ในการอบรมคงไม่เป็นปัญหาอะไร แต่หากนำไปใช้โดยไม่ได้คำนึงถึงสัญญาอนุญาตจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง