เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สพท.สร.1 ระหว่าง 29-31 พ.ค. 51


เมื่อวันที่ 29- 31 พ.ค. 52 ที่ผ่านมา ผมได้เป็นวิทยากรร่วมในการฝึกอบรมเรื่องการดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 1 เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
1. การออกแบบเครือข่ายเบื้องต้นศ
2. การติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows Server 2003
3. การติดตั้ง Gateway ด้วยวิธี N4-AT
4. การติดตั้ง DHCP
5. การติดตั้ง Cache/Proxy Server ด้วย SquidNT
6. การวิเคราะห์ Log File เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Internet Access Monitor
7. การบำรุงรักษา Server
8. การติดตั้ง Web Server ด้วย IIS 6.0

ปัญหาหนึ่งที่พบและขอเล่าให้ฟังคือ ในการอบรมครั้งนี้ผู้จัดได้วางแผนให้โรงเรียน 4-5 แห่งนำ Server มาด้วยตนเองโดยตั้งใจจะให้มีการแบ่งเป็นกลุ่ม โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส์เป็นเครื่องลูกและฝึกปฎิบัติร่วมกัน เอาเข้าจริงๆ โรงเรียนหลายแห่งไม่ต้องการฟอร์แมตเครื่อง เนื่องจากครูที่นำมาไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ หลายท่านก็ไม่ทราบถึงการตั้งค่าเครื่อข่ายต่างๆ ที่โรงเรียนของตน หรือบางทีก็ไม่แน่ใจว่าเครื่องที่นำมาด้วยนั้นเก็บข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง

ทางคณะวิทยากรเลยใช้วิธีติดตั้ง VMWare และลงมือปฎิบัติยนเครื่องโน้ตบุคส์แทน แม้ว่าการแก้ปัญหาเช่นนี้จะทำให้การอบรมดำเนินต่อไปนี้ แต่ก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้รับการอบรมมากพอสมควรเพราะตัองทำความเข้าใจ Network Interface Card เสมือนใน Vmware


ในโอกาสต่อไปหากต้องพบปัญหาลักษณะนี้ อีกผมคิดว่าควรมีการนำ VMWare มาใช้กับเฉพาะบางเครื่องเท่านั้น ส่วนอีกเครื่องหนึ่งไม่ต้องติดตั้งอะไรให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวลูกที่อยู่ในเครือข่ายดังภาพ น่าจะช่วยลดความสับสนลงไปได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง