การประชุมชี้แจงการอบรมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตหลักสุตรเรียนรู้เข้าใจทันภัยอินเตอร์เน็ต


ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.52 ผมได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการอบรมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตหลักสุตรเรียนรู้เข้าใจทันภัยอินเตอร์เน็ต จัดโดย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับเนื้อหาการอบรมสรุปโดยย่อดังนี้

1. นโยบายการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
2. สถาบัน กศน.จะเปิดอบรมทางไกลผ่านอินเทอร์เนตหลักสูตร "เรียนรู้เข้าใจทันภัยอินเทอร์เนต" แก่บุึคลากรของ กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ฝึุกปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบ E-learning ของ สำนักงาน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและให้ความช่วยเหลือกับผู้เรียนในสังกัด กศน.จังหวัดของตน
4. ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันตรวจสอบเนื้อหาหลักสูตร "เรียนรู้เข้าใจทันภัยอินเทอร์เนต"
5. หารือเรื่องการนำร่องการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เนต

สำหรับช่วงก่อนเดินทางกลับ อ.ศรีเชาว์ ได้หาหรือกับบรรดาผู้ดูแลระบบเรื่องการพัฒนาสื่อการสอน โดยจะมีการจัดการอบรมในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ผมจึงเสนอให้ทุกคนเตรียมหัวข้อเรื่องที่จะทำสื่อมาเลย เมื่อมาถึงจะได้ลงมือผลิตกันเลยโดยผมเสนอเรื่อง "การซ่อมบำรุงคอมพ์พิวเตอร์"เป็นคนแรก ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยและมีหลายจังหวัดที่เสนอหัวข้อที่น่าสนใจเข้ามาเช่นเดียวกัน ซึ่งหวังว่าโอกาสดีที่จะถึงนี้ บทเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาว กศน.อิสาน หวังกันมานานจะเกิดอย่างจริงจังเสียที

เพิ่มเติม
- ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรมวันที่ 1 , ภาพกิจกรรมวันที่ 2 จากเว็บไซต์กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง