Everyone's expert : The search of meaning online

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Seth Godin และ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Seth Godin
เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะขอสรุปโดยย่อดังนี้
1.การทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
Seth ได้ชี้ให้เห็นว่าในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะอยู่ในโลกออนไลน์หรือโลกจริงจะมีขั้นตอนใหญ่ๆ สองขั้นตอนคือ การทำให้ตนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและลงมือซื้อจริงๆหลังจากที่เราต้องการเป็นเจ้าของสินค้าบางอย่าง จะเริ่มจากการหาข้อมูลของสินค้าเหล่านั้น ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่น แวะไปถามรายละเอียดที่โชว์รูม ลองไปถามดูกับพนักงานขาย ถามเพื่อนๆ ที่เคยซื้อเคยใช้มาก่อน หรือ ค้นหารายละเอียดจากอินเทอร์เนต เป็นต้น ในขั้นตอนนี้เราไม่ได้ต้อง การซื้อสินค้าเราเพียงแต่ "ค้นหาความหมาย" ของสินค้านั้นหรืออาจจะเรียกว่าเรากำลังพยามเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้านั้นๆ

เมื่อทราบรายละเอียดข้อมูลมากพอหรือกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว เราจึงตัดสินใจซื้อสินค้า เริ่มเปรียบเทียบราคา เงื่อนไข และบริการที่น่าพอใจจากผู้จัดจำหน่ายก่อนจะซื้อสินค้าในที่สุด

2. เว็บ 1.0 และ 2.0 กับการทำให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับในโลกออนไลน์ เว็บทั้ง 1.0 และ 2.0 ต่างให้ช่วยให้ลูกค้าได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบต่างๆ กัน รวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ ดังนี้

ในเว็บ 1.0 นั้น ลูกค้าจะใช้ Seacrh Engine ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า โดยการป้อนคำค้นที่ต้องการ จากนั้นก็ไล่อ่านข้อมูลสินค้าในรายการผลการค้นหาที่ได้รับ การทำเช่นนี้ทำให้เสียเวลามาก เพราะข้อจำกัดมาจาก Search Engine เอง ที่จะค้นหาหน้าเพจที่ประกอบด้วยคำค้นมาให้เท่านั้นแต่ไม่ได้ค้นหาความหมายมาให้ แม้จะมีความพยามปรับปรุงกลไกในการค้นหาแต่ก็ยังคงไม่ได้ผลทีต้องการ

ในเว็บ 2.0 นั้น ผู้ชมจะมีส่วนในการสร้างเนื้อหา เช่นแต่ละคนจะเขียนบล็อกของตัวเอง ในเรื่องที่ตนสนใจหรือมีความถนัด ดังนั้นหากลูกค้าติดตามผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ เขาก็จะทราบความหมายที่ต้องการได้ แม้ว่าเว็บ 2.0 จะทำให้เราหาความหมายได้ง่ายกว่า แต่มีข้อจำกัดที่ในการอ่านบล็อกนั้น เราต้องติดตามอย่างต่อเนื่องหรืออีกแง่หนึ่งหากเราไม่ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เราก็ต้องย้อนกลับไปอ่านบทความเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจด้วย จึงจะได้ความหมายที่ครบถ้วน นี่คือข้อจำกัดของเว็บ 2.0

3. เลนส์และการสร้างเลนส์
Seth แนะนำให้สร้างสิ่งที่เราว่า nowblog หรือเลนส์เพื่อช่วยลดข้อจำกัดในการให้ความหมายของเว็บ 2.0 เลนส์คือหน้าเพจหน้าเดียวที่รวบรวมสิ่งที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หน้าเพจ รูปภาพ หรือ บล็อกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ หรือเลนส์อื่นๆ อีกที

หน้าที่ของเลนส์คือตอบคำถามที่ว่า "อะไรบ้างที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ" เลนส์จะไม่บรรจุเนื้อหาแต่จะเป็นแค่เพียงจุดเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาต่างๆ อีกที

นอกจากนี้ Seth ได้อธิบายถึงวิธีการสร้างเลนส์และแง่มุมต่างๆ ของเลนส์เพิ่มเติม และแนะนำให้แวะเข้าไปเยี่ยมชมหรือสร้างเลนส์ที่เว็บไซต์รวมรวมเลนส์ที่เขาได้จัดทำขึ้นที่ http://www.squidoo.com/ ด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

Jonathan Livingston : Seagull

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง