ประชาสัมพันธ์เรียนภาษาจีนฟรีที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

ขอเชิญผู้สนใจเรียนภาษาจีนสมัครเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครได้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ชั้นเรียนเริ่มวันที่ 20 เม.ย - 20 พ.ค. 52


อ้อ ผมก็สมัครแล้วนะครับ

ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
ยากเรียน

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull