Podcast กับการเรียนการสอน

Podcast มาจากคำว่า broadcast กับ ipod เพื่อให้ล้อกับคำว่า Broadcast(การกระจายเสียง) หมายถึง แฟ้มวิดิโอหรอืแฟ้มเสียงที่เปิดให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เนต มาไว้ชมบนเครื่องพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในภายหลังโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนตอีก


Podcast ต่างจาก Broadcast ตรงที่ Broadcast นั้นผู้ชมต้องเข้าชมรายการตามตารางเวลากระจายเสียงของสถานี สำหรับ Podcast นั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดแฟ้มมาไว้ แล้วจะชมเมื่อไหร่ก็ได้ ชมซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ปัจจุบันมีโทรทัศน์บางรุ่นมีฮาร์ดดิสก์ในตัวเพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายการไว้ ในความคิดผมชมรายการครั้งแรกพร้อมกับอัดไว้นั้นน่าจะเรียกว่า Broadcast ได้ ส่วนแฟ้มที่มีการบันไว้ในฮาร์ดดิกส์ก็เรียกได้ว่า Podcast ได้เหมือนกัน

สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ชม Podcast ได้ ที่นิยมกันทั่วไปคือ Portable Media Player ซึ่งอาจจะแปลได้ว่า เครื่องเล่นสื่อประสมแบบพกพา แต่ผมจะขอเรียกแบบทับศัพท์เอาก็แล้วกัน บางทีก็พูดกันเป็นภาษาปากว่าเครื่องเล่น mp4 ตามนามสกุลของแฟ้มวิดิโอที่เครื่องนี้เล่นได้


ในท้องตลาดมีผู้ผลิต Portable Media Player ออกมาจำหน่ายมากมาย ยี่ห้อที่รู้จักกันดีได้แก่ ipod ของบริษัท Apple จะว่าไปแล้วโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นก็จัดเป็น Portable Media Player ได้เหมือนกัน

การประยุกต์ใช้ Portable Media Player ในการเรียนการสอน
Portable Media Player มีความสามารถหลายประการ นอกจากหน้าที่หลักในการเล่นแฟ้มเสียงและแฟ้มวิดิโอแล้ว ผู้ผลิตแต่ละรายจะเพิ่มความสามารถหลายๆ อย่างเข้าไป ความสามารถอื่นที่มีกันทั่วไปได้แก่ เก็บภาพนิ่ง อัดเสียง ฟังวิทยา เก็บแฟ้มข้อความ เป็นต้น

ด้วยความสามารถที่มากมายเช่นนี้บวกกับขนาดที่เล็กกะทัดรัดง่ายต่อการพกพา ทำให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้หลายแบบ กระทั่งสถานบันการศึกษาหลายแห่งช่น มหาวิทยาลัย Duke และ มหาวิทยาลัยสยาม ก็นำมาใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull