โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มี.ค. 52


กศน.สุรินทร์ ได้ร่วมกับ สรส. และ อบต. 11 แห่งในจังหวัดสุรินทร์จะทำโครงการ "พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ" จุดประสงค์ของโครงการนี้เป็นการให้ความรู้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหมีทักษะในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็ก


โครงการนี้มีการอบรมสามครั้ง ครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2552 ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท เนื้อหาในครั้งแรกนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หนังสือนิทานสำหรับเด็กและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับหนังสือ เช่น กิจกรรมศิลปะ ( โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหนังสือนิทานจำนวน 24 เล่มเพื่อนำไปใช้งานจริงและจะมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ โดยครั้งแรกมีการเยี่ยมเยียนนิเทศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์


สำหรับในครั้งที่สองนี้ มีวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้สองท่านได้แก่ ครูแต้ว อ.ระพีพรรณ พัฒนาเวช และ อ.ชีวัน วิสาสะ ซึ่งผมขอบันทึกเนื้อหาโดยย่อดังต่อไปนี้

การจัดกิจกรรมจากหนังสือ โดย อ.ชีวัน
- กิจกรรมที่จัดจากหนังสือจะต้องมีความเชื่อมโดยกับหนังสือสือโดยผ่าน ตัวละคร ,เรื่องราว ,ถ้อยคำ
- ในการคิดกิจกรรมใหม่ๆ ให้คิดจากหัวข้อใหญ่ๆ แล้วค่อยแปลงไปเป็นหัวข้อย่อย เช่น การออกกำลังกาย อาจจะแตกเป็นหัวข้อ กีฬา ,กายบริหาร ฯ
- เมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ควรสรุปไว้เป็นเอกสารเพื่อประโยชน์หลายๆ อย่างเช่น เป็นการทิ้งร่อยรอยการทำงาน เตือนความจำ หรือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในอนาคต
การบันทึกกิจกรรมเริ่มจากการบันทึกเหตการณ์จริงก่อน จากนั้นค่อยเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ เข้ากับหัวข้อของกิจกรรมต่างๆ เช่น การพาเด็กไปดูมด การดูมดเป็นกิจกรรมสำรวจ การวาดรูปมดเป็นกิจกรรมศิละ การนับมดเห็นกิจกรรมคณิตศาสตร์
- แผนการจัดกิจกรรมที่มีการวางแผนโดยใช้บันทึกกิจกรรมเดิมมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ จะทำให้ได้ผลที่สามารถปฎิบัติได้จริง
- ตั้งข้อสังเกตว่า ในการประเมินผลงานของครู ผู้ประเมินชอบดูแผนมากกว่าดูบันทึก
- สาธิตการออกกิจกรรมออกกำลังกายโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า สำหรับท่าทางนั้นจะต้องเริ่มจากท่านที่เราคุ้นเคยไปสู่ท่าที่ซับซ้อน การออกกำลังกายจะมีการนับจำนวนครั้งในการปฎิบัติเป็นชุด ชุดละ 4 ครั้ง การนับเช่นนี้มีความสัมพันธ์กับจังหวะดนตรีที่มี 4 จังหวะต่อหนึ่งห้อง
จากนั้นออกแบบกิจกรรมอื่นๆที่ใช้ผ้าเช็ดหน้า เช่นการผูกปม ผูกเงื่อน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเด็ก และพัฒนาไปสู่การผูกเป็นรูปสัตว์ง่ายๆ เช่น กระต่าย หากเด็กทำได้ดีแล้วอาจจะพัฒนาต่อไปอีกโดยมอบหมายกิจกรรมให้ดูและ "น้องกระต่าย" เป็นเวลาหนึ่งวัน


เทคนิคการใช้หนังสือภาพ โดย อ.ระพีพรรณ
- ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการใช้งานหนังสือภาพ
- หนังสือภาพไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวสนุกสนานตื่นเต้นเสมอไป บางเรื่องก็นำเสนอความเงียบสงบด้วย เช่น เรื่อง"นิ่ง" บางเล่มก็ไม่มีข้อความอะไรเลย มีแต่เสียงเช่นเรื่อง "ดึ๋งๆ"
- บางเรื่องผู้ใหญ่จะไม่เข้าใจเพราะแทบไม่มีตัวอักษรและรู้สึกว่าไม่สนุก ในขณะที่เด็กๆ จะอ่านหนังสือเหล่านั้นจากภาพและสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องช่วยอธิบาย ปล่อยให้ดู ซึมซาบและเชื่อมโยงความสำพันธ์ต่างๆ ด้วยตัวเอง


ปัญหาในการใช้หนังสือ โดย อ.ชีวัน
- หนังสือบางเล่มไม่ค่อยถูกนำไปใช้เพราะครูคิดว่าไม่สนุกหรืออ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง ขออย่าใช้ความคิดของผู้ใหญ่มาตัดสินเพราะเด็กจะมีวิธีอ่านอีกหนึ่ง
- การอ่านหนังสือให้เด็กฟังมีสองแบบคือ อ่านแบบปกติกับอ่านแบบมีชีวิตชีวา ในการครั้งแรกๆ ให้อ่านแบบปกติสัก 4-5 รอบก่อนแล้วค่อยไปอ่านแบบมีชีวิตชีวา ซึ่งการอ่านแบบนี้จังหวะเป็นเรื่องสำคัญ ให้พยามมองหาจังหวะจากวรรคตอน คำคล้องจอง ที่อยู่ในเนื้อเรื่อง
- ลักษณะการอ่านหนังสือให้เด็กฟังที่ดีคือ เต็มเสียง ถูกอักขระ จังหวะดี และมี่ส่วนร่วม
- สาธิตการพับผ้าเช็ดหน้าในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมจากหนังสือ(เพิ่มเติม) โดย อ.ระพีพรรรณ
- เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในหนังสือ เช่นในหนังสือพูดถึงการเล่นม้าก้านกล้วย ครูก็พาเด็กทำม้าก้านกล้วยเล่นจริงๆ การจัดสถานที่ให้เหมือนกับในหน้งสือ ช่วยให้เด็กสนุกและสนใจหนังสือมากขึ้น

กิจกรรมอบรมวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 16.30 น.

เพิ่มเติม
- ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ทีีนี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull