วิธีการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม สำหรับผู้ใช้งานเครือข่ายสังคม (Social Networking)

เนื่อหาเรื่องนี้นำหลักการมาจากบทความเรื่อง Looking for Mr. Goodtweet: How to Pick Up Followers on Twitte ของคุณ Guy Kawasaki ในบทความนั้นกล่าวถึงวิธีเพิ่มจำนวนผู้ติดตามสำหรับการใช้เครือข่ายสังคม Tweeter ซึ่งผมเห็นว่าสามารถประยุกต์หลักการเพื่อใชักับเครือข่ายสังคมแบบอื่นได้ด้วย โดยรายละเอียดมี 10 ข้อดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 รู้จักติดตามคนดัง ในเครือข่ายสังคมแต่ละแบบจะมีคนที่มีชื่อเสียงอยู่ พวกเขาเหล่านั้นมักจะมีคนให้ความสนใจติดตามมาก การติดตามคนเหล่านี้จะทำให้เราได้เห็นแบบอย่างวิธีการที่ประสบความสำเร็จ ร่องรอยที่เราได้ติดตามคนเหล่านี้(จากลิงก์ที่เราทำไป ,จากการเพิ่มเป็นเพื่อน) จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวกับคนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เช่นกัน

ข้อที่ 2 หมั่นทักทายคนดังจากข้อที่ 1 เมื่อเราทักไปเขาอาจจะไม่ตอบกลับแต่ไม่เป็นไร เพราะสิ่งที่ปรากฎคือเราได้มีการติดต่อกันกับคนคนนั้น และมีโอกาสที่ผู้ที่ติดตามเขาจะให้ความสนใจและมาติดตามเราได้เช่นกัน นักประชาสัมพันธ์คนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าา "คุณรู้จักใครไม่ใช่เรื่องสำคัญ เรื่องที่สำคัญคือใครที่แสดงว่ารู้จักคุณต่างหาก"

ข้อที่ 3 สร้างอวาตาร์(Avartar)ที่น่าสนใจ คุณควรสร้างอวาตาร์ที่ดูดี หรือหากทำไม่ได้คุณต้องทำให้ดูแปลกตาที่สุด เพราะเมื่ออวาตาร์ของคุณปรากฎอยู่ท่ามกลางของคนอื่นจะได้ดูโดดเด่นน่าสนใจ

ข้อที่ 4 แวะไปเยี่ยมคนที่เคยมาเยี่ยมคุณ เมื่อเราทักคนที่เคยมาเยี่ยมเรามักจะได้การตอบกลับที่ดี การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น ทำให้เรามีโอกาสได้เพื่อนใหม่และเพื่อนของเพื่อนใหม่ได้อีกด้วย

ข้อที่ 5 เขียนแนะนำและลิงก์ไปเรื่องที่น่าสนใจ สำหรับการหาเรื่องที่น่าสนใจนั้นท่านไม่จำเป็นต้องค้นหาด้วยตัวเอง อาจจะไปนำมาจากเว็บของหนังสือพิมพ์หรือเว็บที่มีการโหวตให้กับบทความที่น่าสนใจเช่น Digg ก็ได้

เมื่อท่านเขียนแนะนำนั้นให้ตั้งชื่อหัวข้อให้น่าสนใจที่สุด พยามใช้คำว่า "วิธีการ .. " หรือ "ทำไม...." อันจะช่วยให้สะดุดตามและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านมากขึ้น

ข้อ 6 พยามพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และช่วยตอบคำถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง จงอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็น บางเรื่องอาจจะมีคนบางส่วนไม่เห็นด้วยแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคุณเหมือนกัน

ข้อ 7 ใช้รูปภาพและสื่ออื่นๆ ประกอบในบทความ เพื่อช่วยสื่อความหมายเนื้อหาของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อ 8 ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าชม เครื่องมือที่เก็บข้อมูลของผู้ที่ติดตามใน Tweeter ฯ เครื่องมือเหล่านี้มีส่วนช่วยให้เราเพิ่มจำนวนผู้ติดตามได้ง่ายขึ้น

ข้อ 9 ทวีทซ้ำ เทคนิคนี้ใช้ในทวีทเตอร์โดยการทวีท(หรือโพสท์)เรืองที่น่าสนใจที่สุดของวันซ้ำ 3 ครั้งในหนึ่งวันโดยห่างกันครั้งละ 8 ชม. เพื่อให้ผู้ที่พลาดชมในช่วงต่างๆ ได้มีโอกาสเห็น การทำเช่นนี้พบว่ามีเสียงบ่นแต่ไม่ถึงกับตำหนิ

ข้อ 10 ขอร้องผู้อื่นให้ช่วยติดตาม วิธีนี้สามารถใช้เพิ่มจำนวนผู้ติดตามได้เช่นกัน แต่ต้องใช้ในเวลาและโอกาสที่เหมาะสม

ความคิดเห็น

Piromkun กล่าวว่า
เป็นแนวทางที่ชัดเจน...และดีมากครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull