แก้ปัญหาวรรณยุกต์ลอยใน Photoshop 7.0

ผมยังใช้ photoshop 7 เพราะเวอร์ชันนี้สามารถทำงานทุกอย่างทีต้องการได้จนหมดแล้ว ปัญหาหนึ่งของ photoshop เวอร์ชันนี้คือวรรณยุกต์ลอย การลอยแบบนี้มองเผินๆอาจจะไม่สังเกตเห็น ผมก็ใช้ทั้งที่ลอยไปเลย แต่มีบางทีที่การลอยแบบนี้มันมีผลกระทับกับบรรทัดอื่นเลยทำให้ต้องหาทางแ้ก้


วิธีแก้ไขง่ายๆ คือ ใช้ดีย์บอร์ดพิมพ์รหัสของวรรณยุกต์ที่ถึงตำแหน่งที่ต้องป้อน คีย์บอร์ดเหล่านี้ได้แก่
- ไม้เอก( ' ) ให้พิมพ์ ALT ค้าง + 139
- ไม้โท( ้ ) ให้พิมพ์ ALT ค้าง + 140
- ไม้ตรี( ้ ) ให้พิมพ์ ALT ค้าง + 141
- ไม้จัตวา( ้ ) ให้พิมพ์ ALT ค้าง + 142
- การันต์( ้ ) ให้พิมพ์ ALT ค้าง + 143

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull