มารยาท(ที่ไม่ค่อยดี)ในการเผยแพร่ภาพ

เรื่องนี้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเอง เนื่องจากการเผยแพร่ภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศธุรกิจ มีบางภาพที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนัก น้องๆ ที่อยู่ในรูปเลยโทรมาขอให้ลบให้ด้วย หลังจากลบให้แล้วต้องขอโทษเขายกใหญ่

เดิมทีผมคิดแต่ว่าถ่ายภาพอย่างไรให้มีรายละเอียดให้ครบ แต่ไม่ค่อยได้ระวังเรื่องความเหมาะในการเผยแพร่ สำหรับแนวทางในการวางภาพในบล็อกไม่ให้มีปัญหานั้น ผมได้กำหนดไว้กว้างๆ ดังนี้

ควรทำ
1. ภาพของเหตุการณ์ต่าง ที่ถ่ายบรรยากาศโดยรวม ไม่เจาะผู้ใดผู้หนึี่งเฉพาะ
2. เรื่องราวหรือผลงานที่ผู้จัดมีความประสงค์อยากจะเผยแพร่
3. หากถ่ายภาพเจาะจงใครให้แน่ใจว่าเจ้าของเขาไม่ขัดข้องหากจะเผยแพร่ในที่สาธารณะ

ไม่ควรทำ
1. เรื่องที่ผู้จัดงานไม่อยากเปิดเผย
2. กิจกรรมที่กระทบต่อศีลธรรม (แม้จะเป็นเรื่องปกติก็เถอะ) หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่อยู่ในภาพนั้น
3. รูปของคนที่เราไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่าเขาประสงค์จะให้เผยแพร่ภาพในที่สาธารณะหรือไม่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull