สไลด์เรื่อง "ทิศทางสัมคมความรู้ในประเทศไทยในศตวรรษหน้า"

View SlideShare presentation or Upload your own.

(หากชมไม่สะดวกสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสาร pdf ขนาด 5 MB. ได้ที่นี่)
ผมได้สไลด์เรื่องนี้จากเมล์ใน Google Apps ของ กศน. ใช้ประกอบการบรรยายของอดีตปลัดกระทรวงศึกษาหมาดๆ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ในการประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดประเทศไทย

สิ่งที่ผมจำได้เกี่ยวกับอดีตปลัดฯ ท่านนี้คือ ท่านพยามพัฒนาระบบ IT ในสำนักปลัดฯ โดยใ้ช้ Google Apps ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกใจผมมาก นอกจะได้ของมีคุณภาพแล้วยังไม่ต้องเสียเงินมหาศาลอีกด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull