การบรรยายของเรื่อง "บทบาทของไอทีในการประกอบวิชาชีพ" โดย อ.ยืน ภู่วรวรรณ

View SlideShare document or Upload your own. (tags: it)

(ดาวน์โหลดเป็นเอกสาร .pdf ได้ที่นี่)
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ มสธ. อ.ยืน ได้มาบรรยายให้ฟังในหัวข้อ "บทบาทของไอทีในการประกอบวิชาชีพ" ต่อไปนี้เป็นการสรุปประเด็นที่สำคัญๆ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสารสนเทศของโลก
ในภาคเศรษฐกิจนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลงของสินค้าภาคบริการที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เทียบกับภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ในสินค้าแต่ละชนิดนั้นเราจะพบว่าสัดส่วนราคาของเนื้อผลิตภัณฑ์จริงๆ นั้นก็ลดลงไปเรื่อยๆ ส่วนที่เกี่ยวของการตลาดและบริการกลับเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แชมพูสระผม ในปัจจุบันราคาเนื้อแชมพูจริงๆ มีราคาน้อยลงมาก สิ่งที่เราจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าการตลาด ค่าบรรจุภัณฑ์ ฯ

อาจารย์ได้ยกกรณีศึกษาของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้

วิถีชีวิตของคนจะเข้าสู่ Network-Centric Operation (NOC)
ระบบเครือข่ายจะเป็นศูนย์กลางและแล้วทุกคนจะอยู่ที่ขอบ ผิดไปจากในโลกเดิมนั้นอาจจะมีบางคนอยู่ตรงกลาง เพื่อชีวิตดำเนินไปแบบนี้อุปกรณ์ต่างๆในอนาคต ต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและไร้รอยต่อ สำหรับคำว่าไร้รอยต่อหายถึงเมื่อเปลี่ยนสถานที่ต่างๆ จะไม่มีการสะดุดหรือรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนอะไร ยกตัวอย่างเช่นการใช้ไวเลสแลน หากพัฒนาถึงระดับที่ไร้รอยต่อเมื่อเราต้องการเล่นไวเลสแลนที่ได้ จะเล่นได้เลยโดยไม่ต้องมาตั้งค่าเครือข่ายใหม่ ในขณะที่ปัจจุบันยังต้องมีการตั้งค่าอยู่บ้าง

สิ่งแวดล้อมทางสารสนเทศ(ICT Ecosystem)เปลี่ยนไป
เกิดสังคมไซเบอร์ สังคมดิจิตัล Web2.0 และสังคมแห่งการเรียนรู้ ขึ้นมา อาจารย์ได้ยกตัวอย่างพร้อมอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Hi5 ,Facebook ,Raknarok ,Camfrog ,Wikipedia

สิ่งที่น่าสนใจคือ โลกที่สองในสังคมใหม่(Second Life) ซึ่งเราสามารถเข้าไปสู่โลกแห่งนี้ด้วยการอวตาร และเรียกตัวแทนของเราในโลกนี้ว่า Avatar ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวการ์ตูนในเกมส์เท่านั้น สิ่งที่แทนเราในโลกไซเบอร์ได้ก็นับเป็น Avartar ด้วย โดยยกตัวอย่างว่า หากวันพรุ่งนี้ อาจารย์ติดธุระสำคัญ เลยอัดวิดิโอส่งไปให้นักเรียนที่มีชั้นเรียนในวันพรุ่งนี้เรียนแทน ก็นับวิดิโอนี้ว่า Avartar ด้วยเช่นกัน

เรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ การเกิดสายพันธุ์ดิจิตัล(Digital Species)โดยมองว่า อุปกรณ์ดิจิตัล (ผมคิดว่าหมายรวมถึงซอพท์แวร์ต่างๆ ด้วย) เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู๋ร่วมกันกับมนุษย์ มีวิวัฒนาการเป็นไปตามทฤษฎีวิวัฒนาการ การแข่งขัน แตกหน่อ ผสมพันธุ์ กลายพันธุ์ ตัวอย่างของเผ่าพันธุ์นี้ได้แก่ 3G ,Ipod ,Iphone ,Blueray ,Wii ,Xbox เป็นต้น

การศึกษาก้าวไปสู่โลกเสมือนจริง(Virtual Mode)
การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการศึกษาดังต่อไปนี้
- คนเรียนรู้จากการ "ดู" มากกว่าการ "อ่าน"
- คนรุ่นใหม่สนใจหาความรู้ผ่านช่องทางใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
- มีเครื่องมือที่ค้นหาความรู้ได้อย่างดี เช่น Google
- Wiki "Crowd 's sourcing" ทำให้มีองค์ความรู้เกิดขึ้นมากมาย
- คอมพิวเตอร์สร้างโลกใหม่เสมือนจริง
- ครูที่จะมีบทบาทมากในอนาคตคือ Google ,Youtube ,Wikipedia

หลักธรรมและจริยธรรมไอที (IT Ethics)
ให้คำนึงหลักของศีล หลักปฎิบัติด้านสังคม และกฎหมาย นอกจากนี้ย้งมีกฎทองคำ คือ "เราไม่ชอบอะไร ก็อย่าไปทำอย่างนั้นกับคนอื่น" มาประยุกต์ใช้ก้บการทำงานด้าน IT จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
opposite midc circular jack liaising beneficial junagadh listeners intelligence ruler revolution
lolikneri havaqatsu

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull