กิจกรรมการเขียนโดยไม่ต้องคิด

เรื่องนี้ผมนำมาจากหนังสือ "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ห้องเรียนครู กศน.อำเภอปราสาท" พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือโครงการนี้เป็นโครงการฝึกครู กศน. ให้เป็นคุณอำนวย นั่นเอง ลองอ่านดูนะครับ อาจจะมีประโยชน์บ้าง

กิจกรรมการเีขียนโดยไม่ต้องคิด
ให้แต่ละคนเขียนบันทึก สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในรอบเดือนที่ผ่านมา ให้เวลาในการเขียน 10 นาที เงื่อนไขในการเขียนคือ ให้เขียนโดยไม่ต้องยกปากกามาจากสมุดบันทึก ทุกคนต้องเขียนไปเรืือยๆ ในช่วงที่ไม่รู้จะเขียนอะไรให้จุดไปเรื่อยๆ เมื่อรู้ว่าจะเขียนอะไรต่อไปก็เขียนได้เลย

วิธีดำเนินกิจกรรม
- ชี้แจงโจทย์
- ผ่านประสบการณ์ทดลอง/ทำ
- สรุปบทเรียน(ถอดบทเรียน) จากการทำกิจกรรม

ทีมกระบวนกรบอกกับครู กศน. อำเภอปราสาทว่า กิจกรรมการเขียนโดยไม่ต้องคิดเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกการเขียน เพราะว่าการเขียนโดยไม่ต้องมีกรอบหรือโครงสร้างการเขียนไว้ก่อนเป็นการเขียนที่ทำให้เรารู้สึกอิสระและไม่กดดันว่าจะเขียนออกมาได้ดีหรือไม่ เนื่องจากงานเขียนแบบมีกรอบหรือโครงสร้างของเรื่องเอาไว้ก่อนอาจจะไปสกัดความคิดบางอย่างไม่ให้ลื่นไหลเท่าที่มันควรจะเป็น หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเกร็งหรืออึดอัด ไม่ชอบ หรือรู้สึกว่ามันเขียนยากเพราะไปติดกับดักบางอย่างที่ตัวเองวางไว้ ซึ่งอาจจะหมายถึงกรอบหรือเนื้อหาในการเขียน

การเขียนแบบไม่ต้องคิดเป็นการเขียนที่สื่อสารออกมาจากขัางใน การเขึยนมาจากใจปล่อยให้เรื่องราวต่างๆ มันไหลออกมารวมกับสายน้ำ ไม่มีถูก ไม่มีผิด แต่ละคนมีภาษาของตัวเอง ดังนั้นการฝึกเขียนบ่อยๆ ทำให้เราสามารถเขียนได้อย่างไหลลื่นราวกับสายน้ำที่นำพาความชุ่มเย็นมาสู่ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ และทำให้เราค้นพาภาษาของเราเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull