การเล่นแฟ้ม .swf ด้วยโปรแกรม Flash Movie Player​


เนื้อหาคอร์สแวร์ในเว็บไซต์แห่งนี้ บางส่วนมีการเผยแพร่ในรูปแบบแฟ้ม .swf เพื่อให้ผู้ชมที่ไม่สะดวกในการชมแบบออนไลน์สามารถดาวน์โหลดไปไว้ศึกษาได้ ผมขอจึงแนะนำโปรแกรม Flash Movie Player สำหรับเล่นแฟ้มแฟลช .swf​ ซึ่งมีวิธีใช้งานดังต่อไปนี้

การติดตั้ง
เครื่องที่ใช้งานโปรแกรม Flash Movie Player นั้นต้องได้รับการติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player มาก่อน ซึ่งสังเกตได้โดยหากเครื่องท่านสามารถเล่นแฟ้มแฟลชที่อยู่ในเว็บไซต์ทัวไปได้ แสดงว่าเครื่องของท่านได้รับการติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากไม่มีก็ดาวน์โหลดไปติดตั้งได้

สำหรับการติดตั้งโปรแกรมนั้น Flash Movie Player ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งจากเว็บไซต์ (หรือโหลดจากบล็อก) แล้วติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวติดตั้งเช่นเดียวกับโปรแกรมทั่วไป

การใช้งาน
1. เีรียกโปรแกรมขึ้นมา แล้วไปที่เมนู File > Open


2.ในหน้าต่าง Open ให้เบราส์เลือกแฟ้ม .swf ที่ต้องการแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Open


3. โปรแกรมจะเริ่มเล่นแฟ้ม .swf โดยท่านสามารถควบคุมการเล่นผ่านปุ่มควบคุมการเล่นด้านล่าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull