วิชา 022VideoPresentation การสร้างแฟ้มนำเสนออย่างง่าย


เกริ่นนำ
เนื้อหาในบทเรียนเป็นการสาธิตนำคลิปวิดิโอในบทก่อนหน้ามาทำงานนำเสนออย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint ผู้เขียนจึงขอมุ่งไปที่การวางคลิปวิดิโอมากกว่าจะนำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsft Powerpoint หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้จาก http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm

เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการสร้างแฟ้มนำเสนออย่างง่าย - เอกสาร PDF จำนวน 6 หน้า ขนาด 430 Kb (ปรับปรุง 21 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการใช้งาน Gmail - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 270 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
022VideoPresentation01.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.2 ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอ (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

022VideoPresentation02.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.3 การแทรกคลิปวิดิโอ (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

022VideoPresentation03.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.4 การสร้างการเชื่อมโยงจากหน้าแรก (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

022VideoPresentation04.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.5 การสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสไลด์ (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull