วิชา 021Gmail การใช้งาน Gmail


เกริ่นนำ
Google Mail เป็นเว็บไซต์ของ Google ที่ให้บริการ Webbase E-mail โดยมีชื่อโดเมนคือ gmail.com (
E-mail Address ของผู้ใช้บริการจะลงท้ายด้วย gmail.com ) จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการายละไม่เกิน 7 GB(ข้อมูลเมื่อ ก.ย.51) นอกการรับส่งอีเมล์แล้วยังสามารถส่งข้อความทันที (Instant Masessage) หรือที่เราเรียกกันว่า แชท ได้อีกด้วย

เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการใช้งาน Gmail - เอกสาร PDF จำนวน 21 หน้า ขนาด 910Kb (ปรับปรุง 21 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการใช้งาน Gmail - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 850 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
021Gmail010.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.1.1 วิธีสมัครเข้าใช้งาน(Sign Up) (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail020.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.2 ภาพรวมส่วนต่างๆ ของ Gmail (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail030.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.4 การเขียนและส่งจดหมายใหม่ (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail040.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.5 การร่าง แก้ไข และส่งจดหมายร่าง (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail050.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.7 การแนบแฟ้ม (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail060.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.8 การลบจดมาย การล้างถังขยะ การนำจดหมายกลับ (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail070.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.9.1 การเชิญให้เข้า่ร่วมแชท (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

021Gmail080.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 2.9.4 การเริ่มแชท (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull