วิชา 020ConvertVideo การแปลงแฟ้มวิดิโอจาก FLV เป็น AVI


เกริ่นนำ
เมื่อเราได้ี่ดาวน์โหลดวิดิโอมาแล้ว แฟ้มดังกล่าวอาจจะยังไม่อยู่ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ จึงต้องทำการแปลงแฟ้มโดยใช้โปรแกรมสำหรับแปลงแฟ้ม ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม ในที่นี้จะแนะนำโปรแกรม Free FLV to AVI Converter


เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการแปลงแฟ้มวิดิโอจาก FLV เป็น AVI - เอกสาร PDF จำนวน 3 หน้า ขนาด 140 Kb (ปรับปรุง 21 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการแปลงแฟ้มวิดิโอจาก FLV เป็น AVI - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 99 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
020ConvertVideo01.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.3 การแปลงแฟ้มวิดิโดยใช้โปรแกรม Free FLV to AVI (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull