วิชา 019DownloadVideo การดาวน์โหลดวิดิโอจากอินเทอร์เนต


เกริ่นนำ
ในการให้บริการเผยแพร่วิดิโอนั้น ผู้ให้บริการผู้ชมไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์เสมอจึงได้พยามซ่อน URL ของแฟ้มวิดิโอนั้น ผู้เยี่ยมชมก็ประสงค์จะดึงแฟ้มมาไว้บนเครื่องต้องพยามหา URL ดังกล่าวให้พบ เมื่อพบแล้วจึงสามารถดาวน์โหลดเช่นเกียวกับแฟ้มทั่วๆ ไปได้ การหา URL ทำได้หลายวิธิในที่นี้จะแนะนำวิธีใช้งานเว็บไซต์ผู้ให้บริการค้นหา URL ดังกล่าวคือ www.keepvid.com

เอกสารประกอบการเีรียน
1. คู่มือการดาวน์โหลดวิดิโอจากอินเทอร์เนต - เอกสาร PDF จำนวน 2 หน้า ขนาด 128 Kb (ปรับปรุง 21 ก.ย. 51ดาวน์โหลด )
2. ต้นฉบับคู่มือการดาวน์โหลดวิดิโอจากอินเทอร์เนต - ตันฉบับในรูปแบบเอกสาร Open Offfice ขนาด 120 Kb (ดาวน์โหลด)

สื่อการเรียนแฟลช
019DownloadVideo01.swf - อธิบายตามคู่มือข้อ 3.2 ขั้นตอนการดาวน์โหลดวิดิโอ โดยใช้เว็บไซต์ keepvid.com ขนาด 840 KB (คลิ๊กเพื่อชม , ดาวน์โหลด)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

C001-2.1 ดีไวซ์ไดรเวอร์ และโปรแกรมดีไวซ์เมเนเจอร์

เตาย่างเนื้อแบบกลางแจ้ง

Jonathan Livingston : Seagull